FORUMUL IMPLICĂRII
COMUNITĂȚILOR ROSE

București | Hotel Novotel | 18 noiembrie 2022 | ora 12.00

FORUMUL IMPLICĂRII COMUNITĂȚILOR ROSE face parte din cadrul campaniei de comunicare și conștientizare cu privire la activitățile, rezultatele și efectele proiectelor finanțate prin schemele de granturi pentru licee și universități din Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE. Evenimentul constituie o oportunitate de evidențiere a implicării comunităților locale, organizațiilor nonguvernamentale, angajatorilor în proiectele ROSE din universități/facultăți și licee.

Forumul se va desfășura la București, hotel Novotel, în data de 18 noiembrie în intervalul 12.00 – 18.30, cu participare fizică, și va reuni coordonatori de proiecte ROSE, reprezentanți ai Ministerului Educației, ai Băncii Mondiale, participanți la proiectele finanțate prin granturi ROSE.

Invitați

 Liliana Preoteasa

Director Unitatea de Management

al Proiectelor cu Finanțare Externă

Ligia Deca

Ministrul Educației (TBC)

Bogdan Cristescu

Secretar de Stat

Ministerul Educației

Alina Sava

Senior Education Specialist

Banca Mondială

Radu Jugureanu

Horváth & Partners Management Consultants, Team leader al echipei de asistență tehnică pentru monitorizarea granturilor ROSE

Paloma Petrescu

Horváth & Partners Management Consultants, Deputy team leader

Dana Cavaleru

Director Executiv HR Club

Iuliana Stan

Director Human Synergistics

Anca Nedelcu

Moderator

Cadru didactic al Facultății de Psihologie și Științele Educației a Universității din București