Proiectul ROSE

Componenta 1

Intervenții la nivelul liceelor și intervenții sistemice

Această componentă finanțează intervențiile legate de oferta educațională la nivel de sistem, pentru abordarea factorilor educaționali și personali care împiedică tranziția elevilor de la liceu către învățământul terțiar, cum ar fi abandonul şcolar, refuzul de a se înscrie la examenul de bacalaureat sau obținerea unei medii scăzute la bacalaureat ș.a.

1.1 Intervenții la nivelul liceelor

1.2. Intervenții sistemice