Manuale de granturi

Manuale de granturi pentru licee

Manualul de Granturi pentru Licee constituie parte integrantă a Manualului Operațional al Proiectului care transpune regulile și cerințele specifice proiectului, conform Acordului de Împrumut nr. 8481-RO dintre Guvernul României și Banca Mondială.

Manualul de Granturi pentru Licee cuprinde 3 secțiuni:
A. Ghidul Aplicantului;
B. Ghidul Evaluatorului;
C. Ghidul de Implementare.

Ghidul Aplicantului reglementează modul de accesare a granturilor în cadrul Schemei de Granturi pentru Licee, finanțată în cadrul Proiectului privind Învățământul Secundar (ROSE). Acesta se adresează unităților de învățământ de stat eligibile în cadrul Schemei de Granturi pentru Licee și conține instrucțiuni și recomandări pentru pregătirea, elaborarea și depunerea proiectelor în vederea accesării fondurilor nerambursabile disponibile sub formă de granturi individuale. De asemenea, Ghidul Aplicantului reprezintă un instrument de lucru util pentru experții externi (de exemplu, facilitatori, monitori), selectați de Ministerul Educației – Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (ME-UMPFE), ca asistență tehnică pentru pregătirea și implementarea proiectelor în cadrul Schemei de Granturi pentru Licee.

Manualul de Granturi pentru Licee se poate descărca de aici:

Manuale de granturi pentru universități

Manualul de Granturi pentru Universități a fost elaborat în cadrul Componentei 2 Intervenții la nivelul Universităților și Programe de Vară a Proiectului privind Învățământul Secundar (ROSE). Manualul de Granturi pentru Universități constituie parte integrantă a Manualului Operațional al Proiectului, care descrie obiectivele, activitățile, regulile și cerințele specifice proiectului, conform Acordului de Împrumut nr. 8481-RO dintre Guvernul României și Banca Mondială.

Ghidul de Granturi pentru universități cuprinde 3 secțiuni:
D. Ghidul Aplicantului;
E. Ghidul Evaluatorului;
F. Ghidul de Implementare.

Ghidul Aplicantului reglementează modul de accesare a granturilor în cadrul Schemei de Granturi pentru Universități, finanțată în cadrul Proiectului privind Învățământul Secundar (ROSE). Acesta se adresează instituțiilor de învățământ de stat eligibile în cadrul Schemei de Granturi pentru Universități și conține instrucțiuni și recomandări pentru elaborarea și depunerea sub-proiectelor, în vederea accesării fondurilor disponibile sub formă de granturi. De asemenea, Ghidul Aplicantului reprezintă un instrument de lucru util pentru experții externi, selectați de Ministerul Educației – Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (ME-UMPFE), în cadrul asistenței tehnice pentru monitorizarea şi evaluarea implementării proiectelor în cadrul Schemei de Granturi pentru Universități.

Manualul de Granturi pentru Universități se poate descărca de aici.

IMPORTANT: Contractarea granturilor s-a încheiat, în prezent sunt în implementare 874 de granturi de către liceele ROSE şi 393 de către universităţile, respectiv facultățile beneficiare ROSE. Contractarea s-a realizat în cadrul a 3 runde în perioada 2017 – 2020.