Proiectul ROSE

Componenta 3

Management de proiect, monitorizare și evaluare, în valoare estimată de 6,4 milioane de euro.

Această componentă finanțează activitățile curente de management al proiectului ROSE, activități de monitorizare și evaluare (M&E), campanii de informare/diseminare, activităţi de audit, precum şi costurile operaționale și de personal ale UMPFE.

Componenta asigură managementul general de proiect, monitorizează și evaluează impactul celorlalte două componente asupra învățământului secundar superior și terțiar.

În același timp, componenta include și dezvoltarea de studii privind eficiența diferitelor programe finanțate din diverse surse pentru susținerea participării școlare a elevilor din învățământul secundar superior.