Proiectul ROSE

Proiectul privind Învățământul Secundar (Romania Secondary Education Project – ROSE) este un proiect complex, distinctiv între proiectele de educație, care şi-a propus să îmbunătățească tranziția de la liceu la facultate și să crească gradul de retenție în primul an universitar în instituțiile de învățământ finanțate în cadrul proiectului.

ROSE, în valoare totală de 200 de milioane de euro, este finanțat integral de BIRD, în baza Legii nr. 234/2015 pentru ratificarea Acordului de Împrumut (Proiectul privind învățământul secundar) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Washington la 17 aprilie 2015 (Monitorul Oficial, Partea I, nr. 757/12.10.2015). Proiectul se derulează între anii 2015 şi 2022 şi este implementat de Ministerul Educației (ME) – Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (UMPFE).

ROSE face parte din Programul Național al Ministerului Educației „Sprijin la bacalaureat, acces la facultate” (aprobat prin Hotărârea Guvernului 251/2015) și contribuie la atingerea obiectivelor stabilite prin strategia de reducere a părăsirii timpurii a școlii și la îmbunătățirea oportunităților de participare în învățământul terțiar, pentru populația României.

Obiective de dezvoltare

Reducerea ratei de abandon școlar în licee și îmbunătățirea performanței la examenul de bacalaureat

Îmbunătățirea tranziției de la nivel liceal la învățământul terțiar

Creșterea ratei de retenţie în primul an de studii universitare şi a ratei de absolvire, în instituțiile finanțate prin ROSE.

Componenta 1

Intervenții la nivelul liceelor și intervenții sistemice

Această componentă finanțează intervențiile legate de oferta educațională la nivel de sistem, pentru abordarea factorilor educaționali și personali care împiedică tranziția elevilor de la liceu către învățământul terțiar (abandonul şcolar, refuzul de a se înscrie la examenul de bacalaureat sau obținerea unei medii scăzute la bacalaureat).

Componenta 2

Intervenții la nivelul universităților și programe de vară tip punte

Această componentă finanţează activităţi menite să sprijine studenții din primul an, aflați în risc de abandon. Componenta finanțează patru scheme de granturi – una non-competitivă și trei competitive – pentru universitățile publice care deservesc acești studenți cu risc. În plus, față de finanțarea destinată activităților din cadrul granturilor, această componentă finanțează asistență tehnică pentru evaluarea propunerilor și monitorizarea implementării granturilor. Aproximativ 85% din facultățile publice din România ar beneficia de această componentă.

Componenta 3

Managementul proiectului, monitorizare și evaluare

Această componentă finanțează activitățile curente de management al proiectului ROSE, activități de monitorizare și evaluare (M&E), campanii de informare/diseminare, activităţi de audit, precum şi costurile operaționale și de personal ale UMPFE.