Rețeaua de mentori

În prezent nu sunt în derulare campanii de recrutare mentori. Urmăreşte această pagină pentru apelurile viitoare. Accesează aici arhiva campaniilor anterioare de recrutare.
În cadrul proiectului ROSE, activează un număr de 50 mentori. Rolul acestora este de a sprijini, din perspectiva pedagogică şi educaţională, liceele beneficiare de granturi şi de a contribui la atingerea obiectivelor acestora, ca spre exemplu, reducerea ratei de abandon şcolar în licee, creşterea ratei de absolvire şi îmbunătătirea performanţei la examenul de bacalaureat.
Echipa de mentori oferă asistenţă prin consiliere, sprijin pedagogic şi metodologic pentru a creşte performanţa liceelor, din perspectiva calităţii şi inovativităţii în activităţile de predare-învăţare-evaluare. Contribuie la identificarea şi realizarea de strategii de asigurare a învăţării pe termen lung, pentru identificarea şi aplicarea de soluţii cu efecte pozitive în progresul elevilor şi pentru adaptarea stilului de predare la nevoile actuale şi de perspectivă ale elevilor.

Mentorii facilitează transferul de bune practici, utilizând tehnici de facilitare/coaching/formare, în concordanţă cu specificul învăţării la adulţi şi sprijină echipa pedagogică în conceperea, planificarea, implementarea şi monitorizarea intervenţiilor pedagogice, astfel încât să fie realizate coerent şi consecvent pentru atingerea obiectivelor proiectului finanţat prin grant, precum şi îmbunătăţirea abordărilor de predare-învăţare-evaluare, oferind sprijin prin întâlniri de coordonare, observare la clasă, sesiuni de orientare/ghidare individuală şi de grup pentru cadrele didactice.

Mentorii acordă sprijin echipelor pedagogice pentru identificarea dificultăţilor de învăţare şi a nevoilor individuale ale elevilor, în special a celor aflaţi în situaţii de risc, adaptarea curriculumului şi a instrumentelor de evaluare la nevoile identificate, prin intervenţii pedagogice adecvate inclusiv activităţi extra-curriculare, atractive, eficiente care să conducă la îmbunătăţirea rezultatelor şcolare ale elevilor.

Direcțiile în care activitatea de mentorat produce efecte includ:

Dezvoltarea colaborării profesionale, peste 370 de licee au înființat grupuri de sprijin la nivel școlar sau inter-școlar, ca urmare a inițiativei mentorilor, stabilindu-și planul de acțiune;

Conștientizarea importanței și creșterea interesului profesorilor pentru documentare, informații, dezvoltare profesională și participarea la procesul de mentorat;

Schimbând mentalitatea profesorilor cu privire la propriile limite, aceştia încep să recunoască ceea ce nu știu și ar trebui să știe. De asemenea, în ceea ce privește accesul la învățare, mentalitatea este în schimbare, nemaifiind asociată învățarea doar cu clasa și școala;

Creșterea participării elevilor la activități pedagogice online, ca urmare a identificării de către licee și profesori a unor soluții alternative pentru dotarea elevilor cu resursele necesare pentru a participa la învățarea online;

Conștientizarea importanței și utilizării reflecției, analiza activității proprii a cadrelor didactice, prezentarea planului de acțiune, ca rezultat al identificării:

◦ metode și tehnici de reflecție, autoevaluare, evaluare
◦ tehnici, metode și instrumente pentru atingerea obiectivelor / țintelor stabilite de mentorat.

Dacă doreşti să intri în contact cu mentorul din liceul tău, scrie un e-mail la mentorat[punct]sgl[at]therose[punct]ro.