Despre noi

Cine suntem

Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (UMPFE) este organizată la nivel de direcție și asigură management integrat de proiect, în conformitate cu prevederile acordurilor de împrumut şi al contractelor de finanţare.

Echipa UMPFE

Liliana Preoteasa

Director

 

Profesionist cu o bogată experienţă profesională în domeniul educaţiei, cu studii avansate în matematică. A fost timp de peste 15 ani director general pentru învățământul preuniversitar, cu responsabilități în elaborarea politicilor, organizarea examenelor naționale, elaborarea… (citește mai mult)

Cristina Ghiţulică

Director adjunct / coordonator tehnic

 

Peste 25 de ani de experienţă profesională în domeniul educaţiei şi al managementului de proiect la nivel internaţional şi naţional şi cu o carieră didactică de peste 25 de ani în învăţământul universitar. Studii superioare şi postuniversitare în ştiinţa… (citește mai mult)

Tatiana Stuparu

Director adjunct / specialist management financiar

 

Peste 15 ani de experienţă în implementarea de proiecte cu finanțare rambursabilă, 5 ani de experienţă în implementarea de proiecte cu finanțare nerambursabilă (Fonduri Structurale Europene), aproape 10 ani de… (citește mai mult)

Oana Moşoiu

Coordonator intervenţii sistemice

 

Peste 20 ani de experienţă în domeniul educațional, formator şi consultant educațional cu experienţă în design de programe şi intervenții educaționale. Coordonarea activităților propuse ca intervenție la nivel de sistem educațional: elaborarea curriculumului pentru liceu… (citește mai mult)

Bogdan Barna

Expert schemă granturi licee

Experiență de peste 10 ani în proiecte cu finanțare nerambursabilă cum sunt programele Leonardo da Vinci sau proiectele finanţate din POSDRU şi POCU.

Irina Conu-Radu

Coordonator tehnic învăţământ licee

 

Peste 20 de ani de experienţă în învăţământ. Studii superioare în ştiinţe socio-umane.

Nicoleta Baciu

Expert schemă granturi licee

 

Peste 15 ani de experienţă în managementul proiectelor de dezvoltare a resurselor umane şi educaţie. Participare în pregătirea schemei de granturi pentru licee şi a proiectelor de tip grant şi în evaluarea și contractarea acestora de către liceele beneficiare. Responsabilităţi de… (citește mai mult)

Gabriel Călin

Economist

 

Aproape 15 ani de experienţă în domeniul managementului financiar. Studii superioare şi postuniversitare în domeniul economic.

Mădălina Dinescu

Specialist raportare financiară

Oana Ștefănescu

Expert schemă granturi universități

 

Cunoașterea sistemului românesc de învățământ superior și a politicilor naționale dobândite în cadrul Ministerului Educației, cu 9 ani de experiență profesională, din care peste 5 ani de experiență profesională în proiectarea și / sau implementarea de proiecte la nivel național finanțate prin fonduri… (citește mai mult)

Cristina Mircea

Expert schemă granturi universități

Expert schemă granturi superior Aproape 15 ani de experienţă în învăţământ. Licenţiată în litere

Andrei Noanea

Specialist monitorizare contracte

 

Aproape 10 ani de experienţă în domeniul achiziţiilor publice. Master în studii economice.

Simona Corbeanu

Specialist monitorizare și evaluare

George Buzea

Jurist

 

Aproape 10 ani de experiență profesională în domeniul juridic, din care aproape 7 ani în implementarea de proiecte cu finanțare nerambursabilă. Studii superioare în drept.

Cristian Mirescu

Coordonator monitorizare şi evaluare

 

Peste 40 de ani de experienţă în domeniul educaţiei şi al proiectelor cu finanţare internaţională şi naţională. Studii superioare în ştiințe administrative, doctorat în științe inginerești, licență inginerie electrică. Profesor cu largă experiență în învățământul preuniversitar, activează în… (citește mai mult)

Elena Străuneanu

Economist

 

Aproape 10 ani de experienţă în domeniul economic. Studii superioare în economie.

Bogdan Dumitru

Asistent proiect

Costel Băloiu

Şofer

Peste 40 de ani de experiență.

Proiecte

ROSE

Implementarea Proiectului privind Învățământul Secundar – Romania Secondary Education Project

P.R.E.T.

Managementul Proiectului privind Reforma Educaţiei Timpurii

Fondul Social European

Managementul proiectelor finanțate din Fondul Social European, aflate în implementarea sa.

POCU

Proiecte finanțate prin POCU – Programul Operațional Capital Uman

În cadrul acestei secțiuni descoperiți procedurile de achiziție publică în desfășurare! Urmăriți link-urile de mai jos pentru detalii complete.

C 1.2.7.1 Request for Expressions of Interest – Development and Implementation of a Communication Campaign for Project Activities and Raising Awareness on Education importance

G 1.2.14.1 – Contract Award Notice

Specific Procurement Notice NCB NCS 3.8.2 – Dissemination – Printing and materials (services for printing and delivery of guidelines).

C 3.11.2 Request for Expressions of Interest – Developing Evaluation of HSGS

ICB G 1.2.14.3 – Response to Clarification Requests 1

Addendum no 3 ICB – 1.2.14.3ICB G 1.2.14.3 – Addendum no. 3 to Bidding Documents

ICB G 1.2.14.3 – Response to Clarification Requests 3

ICB G 1.2.14.3 – Contract Award Notice

Mai multe detalii cu privire la procedurile lansate anterior, pot fi consultate la butonul de mai jos.

Asistență tehnică

În cadrul proiectului ROSE se derulează două contracte de asistenţă tehnică. Informaţii despre consorţiile internaţionale contractate să presteze aceste servicii, precum şi despre activităţile derulate de echipele ambelor asocieri, se regăsesc mai jos.

Consorțiul format din Horváth & Partners Management Consulting SRL, Iceberg Plus SRL și IFUA Horváth & Partners Kft., furnizează servicii de consultanță pentru monitorizarea acordurilor de grant acordate liceelor și mentorat pentru activitățile pedagogice, precum și asistență tehnică pentru monitorizarea schemelor de granturi pentru universități, în cadrul Proiectului privind Învățământul Secundar “Romania Secondary Education Project”, începând cu noiembrie 2018 și până la finalul anului 2022.

Liderul de Consorțiu este Horváth & Partners Management Consulting SRL, subsidiară a Horváth & Partners Management Consulting AG, Germania.

Horváth este o companie internațională independentă de consultanță în management, fondată în 1981, având în prezent peste 1.000 de angajați, activă în Germania, Austria, Elveția, Ungaria, România, Statele Unite ale Americii, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite.
Prezenți in piața românească din anul 2005, Horváth și-a consolidat poziția pe piața de profil, prin proiecte încheiate cu succes în domeniul public și privat, acoperind o gamă largă de industrii și teme, oferind analize detaliate în domeniul digitalizării, educație, ecosisteme digitale, tehnologii emergente, energie sustenabilă, transformare verde, inovație.

Horváth Ungaria are o echipă de peste 120 de consultanți și derulează proiecte în toate industriile, oferind soluții complexe, în special în domeniul transformării organizaționale și Advanced Analytics. Pentru mai multe informaţii vezi https://www.horvath-partners.com/en/.

Iceberg Plus este una dintre cele mai dinamice companii de consultanță din România, specializată în proiecte cu finanțare nerambursabilă, strategii de dezvoltare, servicii de inovare și transfer tehnologic. Înființată în 2005, compania a devenit membră a AMCOR, cu acreditare pentru domeniile consultanță strategică, project management, resurse umane, alte servicii de consultanță, având în același timp implementat sistemul de management al calității și de mediu, conform standardului SR EN ISO din seria 9001 și 14001. Cu birouri în București, Brașov, Iași și Constanța și companii partenere în Bulgaria, Serbia și Republica Moldova, echipa companiei este formată din persoane acreditate ca manager de proiect, evaluator de întreprinderi, evaluator de imobiliare, expert în fonduri europene, formator etc. Pentru mai multe informaţii vezi https://www.iceberg.ro/en/.

Divizia de tehnologie a Iceberg Plus înființată în 2017 dezvoltă un ecosistem de servicii unice, focalizate pe transformarea digitală, prin tehnologii adaptate pentru fiecare tip de beneficiar.
Pentru derularea activităților din contractul de consultanță și asistență tehnică la standarde de înaltă calitate, Consorțiul și-a constituit o echipă tehnică complexă și profesionistă, formată din experți cheie și experți suport care gestionează rețeaua națională de monitori și mentori dedicați monitorizării/ asigurării suportului și consilierii necesare echipelor de sub-proiecte din licee, respectiv universități în implementarea tehnică, financiară și din punct de vedere al achizițiilor a granturilor finanțate prin Proiectul ROSE.

Echipa de management a Consorțiului, compusă din specialiști cu experiență recunoscută în domeniul educației este preocupată permanent de buna coordonare, monitorizare și evaluare a activităților desfășurate în cadrul contractului de servicii de consultanță asistență tehnică pentru Proiectul ROSE.

Obiectivul Consorțiului este acela de a asigura calitate și performanță în furnizarea serviciilor și de a contribui, pe aria sa de competență, alături de ME-UMPFE, la succesul implementării Proiectului ROSE.

Asocierea ICE EEIG (International Consulting Expertise European Economic Interest Group) format din East West Consulting (EWC), International Consulting Expertise SRL, International Consulting Expertise Franța și Fundația Agenția de Dezvoltare Comunitară „Împreună” furnizează servicii de consultanță pentru proiectul ROSE „Campanii de sensibilizare a elevilor și profesorilor. Campanii de comunicare pentru activitățile proiectului ROSE”. Serviciile includ dezvoltarea şi derularea unei campanii de comunicare integrată pentru proiectul ROSE, precum și a patru campanii de conştientizare destinate elevilor, părinţilor, profesorilor şi populaţiei. Activităţile acestui contract includ cercetare de început şi de final de campanie, strategie de comunicare şi planuri de implementare, producţie şi diseminare de materiale informative şi de promovare, campanii suport: online, TV, radio şi afişaj stradal şi organizare de evenimente.

International Consulting Expertise (ICE) este un Grup European de Interes Economic (EEIG) care grupează firmele de consultanță East West Consulting (EWC), International Consulting Expertise Ltd. (România) și ICE France și care au implementat împreună sute de proiecte internaționale de asistență tehnică.

Experiența ICE EEIG în proiecte de dezvoltare a capacității datează de la sfârșitul anilor ’90 și a crescut pînă în prezent prin implementarea unui număr important de contracte mari de asistență tehnică și a unor contracte cadru. ICE EEIG implementează în prezent proiecte în următoarele sectoare: societatea civilă și actorii nestatali, administrație publică, reforma justiției, management financiar public, guvernare și organizare, dezvoltare instituțională, cultură şi comunicare.

Membrii grupului ICE EEIG sunt specializați în principal în domenii precum sprijin instituțional și dezvoltarea capacității administrative, proiectarea și furnizarea de programe și module de instruire, educație și ocupare, implementarea activităților de comunicare, conștientizare și managementul evenimentelor. În România, începând cu anul 2000, ICE EEIG a implementat cu succes peste 150 de proiecte şi este certificate cu ISO 9001: 2015.

ICE EEIG are în prezent 10 birouri permanente: Bruxelles (sediul central), București, Belgrad, Ankara, Marsilia, Paris, Cotonou, Abidjan, Addis Abeba, Port-Louis. Mai multe informaţii se pot regăsi pe site-ul https://www.ice-org.eu/.

Fundația Agenția de Dezvoltare Comunitară „Împreună” are o misiune orientată în vederea păstrării și afirmării personalității romilor, prin activități de cercetare, documentare și difuzare, elaborare și implementare a politicilor sociale în folosul romilor. Obiectivele Agenţiei includ dezvoltarea comunităților de romi și a proceselor de dezvoltare, în contextul drepturilor civile, sociale, politice și economice şi dezvoltarea relațiilor de cooperare și parteneriat cu asociații private, publice, naționale și internaționale, specializate în cercetarea și implementarea programelor sociale pentru romi.
Încă din 1999, Agenția face cunoscută către public contribuția minorității romilor în societatea românească pentru a arăta că deseori excepțiile sunt considerate ca fiind reguli din pricina prejudecăților, rasismului sau ignoranței care îndeamnă la tratarea ca grup social a unei minorități care își merită locul și respectul într-o societate diversă. Mai multe informaţii se pot regăsi pe site-ul https://www.agentiaimpreuna.ro/.