Rețeaua de monitori

În prezent nu sunt în derulare campanii de recrutare monitori sau verificatori externi. Urmăreşte această pagină pentru apelurile viitoare. Accesează aici arhiva campaniilor anterioare de recrutare.
În cadrul proiectului ROSE, activează 50 de monitori pentru Schema de Granturi pentru Licee (monitori SGL) şi 16 monitori pentru Schema de Granturi pentru Universităţi (monitori SGU) împreună cu 15 verificatori externi.

Monitorii ROSE SGL organizează sesiuni de instruire a echipelor liceelor beneficiare de granturi, privind aspectele tehnice şi financiare ale implementării granturilor, inclusiv privind procedurile de achiziţii, mecanismul de raportare, aspecte privind protecţia mediului înconjurător.

De asemenea, consiliază şi furnizează asistenţă specifică echipelor din licee pentru derularea corespunzătoare a activităţilor conform acordurilor de grant cum ar fi planurile de achiziţii, respectarea eligibilităţii cheltuielilor, management de contract şi raportare.

Susţin liceele beneficiare prin verificarea şi avizarea solicitărilor de disponibilizare tranşe.

Efectuează trimestrial vizite de monitorizare sau mai des, în cazul liceelor care au nevoie de sprijin suplimentar pentru implementarea sub-proiectelor.

De asemenea, participă la întâlniri cu membrii comunităţii locale şi şcolare, inclusiv cu elevi, în calitate de beneficiari direcţi şi obţine feedback cu privire la gradul de satisfacţie legat de activităţile proiectului.

Monitorii ROSE SGU consiliază şi furnizeaza asistenţă specifică ehipelor de sub-proiect (grant) din universităţi pentru derularea corespunzătoare a activităţilor, conform acordului de grant, cu privire la aspecte cum ar fi elaborarea şi revizuirea planului de achiziţii, respectarea eligibilităţii cheltuielilor efectuate în cadrul acordului de grant şi aspecte privind documentele justificative specifice, managementul contractelor şi pregătirea rapoartelor.

Aceştia verifică şi avizează solicitările de transfer a tranşei de grant, rapoartele sub-proiectelor, planurile de achiziţii şi modificările contractuale.

Efectuează semestrial vizite de monitorizare sau mai des în cazul universităţilor/facultăţilor care au nevoie de sprijin suplimentar pentru implementarea sub-proiectelor.

Dacă doreşti să intri în contact cu un monitor responsabil de licee, scriu un e-mail la monitorizare[punct]sgl[at]therose[punct]ro. Pentru monitorii care se ocupă de granturile din universităţi sau facultăţi, scrie un e-mail la monitorizare[punct]sgu[at]therose[punct]ro.