Campania de comunicare

Campania de comunicare a proiectului ROSE va comunica în mod coerent, adaptat publicurilor ţintă, obiectivele, scopul, intervențiile și rezultatele ROSE pentru a informa și modela pozitiv percepția publică cu privire la rolul și beneficiile educației, mai ales în contextul grupurilor vulnerabile şi al comunităţilor defavorizate.

Obiective

Promovarea proiectului ROSE prin prezentarea, explicarea, diseminarea și promovarea poveștilor de succes ROSE.

Promovarea prin poveşti şi prin recunoaştere publică a sub-proiectelor ROSE care contribuie la reducerea gradului de părăsire timpurie în învățământul secundar și terțiar, la creșterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat și la facilitarea tranziției către sistemul universitar.

Valorificarea factorilor cheie ROSE care duc la creșterea motivației elevilor pentru școlarizarea la nivelul gimnazial superior și continuarea studiilor în învățământul terțiar şi la îmbunătățirea mecanismelor academice și sociale de sprijin pentru studenții cu risc ridicat de abandon.

Evidenţierea importanței sociale a predării ca profesie și a rolului pe care profesorii îl joacă în a crește motivația, participarea, rezultatele învățării și dorinţa de autorealizare a elevilor.

Informarea părinților despre importanța educației și necesitatea implicării și a acordării de sprijin pentru a asigura accesul tuturor elevilor la educație.

Informarea comunităţilor despre rezultatele şi beneficiile proiectului ROSE, precum şi despre necesitatea acceptării diversității și a construirii unui mediu incluziv în școli.

Comunicarea include o campanie de informare a rezultatelor proiectului ROSE şi patru campanii de sensibilizare având ca audienţe ţintă elevii, profesorii, părinţii şi comunităţile/publicul larg. Acestea vor fi susţinute prin trei campanii de suport (mass-media, afişaj stradal şi comunicare online).

Comunicarea eficientă nu se limitează la furnizarea unor informații, ci răspunde în mod specific nevoilor și așteptărilor persoanei sau respectivului grup țintă. În cadrul acestui proiect s-a realizat la începutul anului 2021 o cercetare calitativă la nivelul liceelor şi al universităţilor care fac parte din proiectul ROSE. Scopul cercetării este de a oferi informații și de a fundamenta cele cinci campanii de informare şi conştientizare. Metodele utilizate au inclus: desk research, studii de caz şi interviuri individuale semi-structurate.

Mai multe informaţii despre această cercetare şi despre beneficiile sub-proiectelor ROSE la nivel de liceu (activități pedagogice și de sprijin, activități extracurriculare, activități de renovare și echipamente) şi la nivel terţiar – care au fost beneficiile sale, ce a mers bine, ce activități au avut cele mai bune rezultate, ce ar fi trebuit îmbunătățit şi ce activități au cele mai bune rezultate din perspectiva nevoilor grupului țintă și a obiectivelor vizate – pot fi citite aici.

Concept creativ

SPOTURI VIDEO ROSE

RUCSACUL

ESCALADA

ORCHESTRA

RECUNOȘTINȚĂ

VASILE

SPOTURI RADIO ROSE