1.2. Intervenții sistemice

Subcomponenta 1.2 – Intervenții sistemice, în valoare totală de 16,4 milioane de euro, contribuie la sprijinirea sistemului educațional în vederea îmbunătățirii ratei de tranziție în învățământul superior, prin următoarele tipuri de activități:

revizuirea curriculumului din învățământul secundar superior;

formarea profesorilor și a directorilor pentru implementarea noului curriculum și pentru a asigura centrarea pe elev;

creșterea calității activităților de formare de la nivelul Caselor Corpului Didactic;

revizuirea băncii de itemi de evaluare, formarea profesorilor în domeniul evaluării și îmbunătățirea platformei on-line pentru evaluări și examene naționale;

• dezvoltarea de materiale digitale pentru ameliorarea procesului de predare – învățare – evaluare.

Dintre acestea, măsura prin care se dorea asigurarea de resurse educaționale/de învățare de calitate cu sprijinul noilor tehnologii/tehnologiilor digitale s-a dovedit a fi foarte utilă pe perioada pandemiei.

Datorită contextului generat de pandemia Covid-19, s-a acordat sprijin sporit profesorilor din liceele ROSE, prin echipa de mentori, pentru a implica cât mai mulți elevi în continuarea activităților de studiu remedial și coaching, în mediul online, considerând că acești copii au nevoie acum, mai mult decât oricând, de suport cognitiv și afectiv sporit.

Măsurile active întreprinse pe perioada pandemiei au contribuit la susţinerea unui nivel ridicat de reziliență și conștientizare, iar programele de mentorat s-au concentrat pentru a dezvolta o atitudine autonomă, caracterizată prin creativitate, îndrăzneală, inițiativă, implicare, responsabilitate.

NOU – OFERTĂ PROGRAME DE STUDII DE CONVERSIE PROFESIONALĂ PENTRU CADRELE DIDACTICE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL

Termene limită în perioada imediat următoare!!

Componenta de intervenţii sistemice a proiectului ROSE susţine formarea cadrelor didactice din învăţământul liceal de stat, şi, în acest sens, poate fi finanţată inclusiv participarea acestora în programe de conversie profesională, dezvoltate în concordanţă cu prevederile OM nr. 6.194/ 2012 privind aprobarea Normelor metodologice de organizare şi funcţionare a programelor de conversie profesională a cadrelor didactice din Învăţământul preuniversitar.

Precizăm că oferta se adresează cadrelor didactice din toate liceele de stat, nu doar celor din liceele eligibile pentru granturi ROSE.

Informaţii suplimentare cu privire la programele organizate, procedura şi calendarul de înscriere se pot obţine de la adresele de internet specificate în ofertă, precum şi de la instituţia de învăţământ superior aleasă. Oferta de programe de formare este în curs de actualizare, urmând să vă ţinem la curent cu privire la completările aduse.

Finanţarea participării cadrelor didactice din învăţământul liceal de stat la programele de conversie profesională se va face prin încheierea de către Ministerul Educaţiei­ UMPFE a unor contracte cu instituţiile de învăţământ superior, în funcţie de numărul de cursanţi, sumele aferente fiind virate direct către universităţi, şi nu către cadrele didactice participante.

Precizăm că, în afara taxelor de şcolarizare, universităţile pot percepe şi alte taxe, conform legii, cum ar fi o taxă de înscriere, acestea urmând a fi achitate de către cadrele didactice. De asemenea, cheltuielile de deplasare la universitatea aleasă, vor fi acoperite tot de către cursanţi.

Pentru eventuale clarificări, poate fi contactată doamna Oana Ştefănescu, e-mail oana.stefanescu@pmu.ro.