1.1 Intervenții la nivelul liceelor

Subcomponenta 1.1 a avut în vedere intervenții la nivelul școlilor, prin acordarea de granturi liceelor mai puțin performante din sistemul public de învățământ, în valoare totală de 127,3 milioane de euro (valoarea medie a unui grant este de 100 000 euro).

Liceele au propus activități care includ, printre altele:

activități remediale, de consiliere, îndrumare și orientare vocațională, de mediere în comunitățile rome și activități de dezvoltare personală;

activități extracurriculare și de informare, cum ar fi vizite/excursii de documentare, stagii de pregătire, participări la competiții și formarea de rețele interșcolare;

• lucrări civile minore de renovare, amenajare a interioarelor clădirilor școlare (de exemplu: laboratoare), fără impact negativ asupra mediului, și achiziții de bunuri.