Proiectul ROSE

Componenta 2

Intervenții la nivelul universităților și programe de vară tip punte

Această componentă finanţează activităţi menite să sprijine studenții din primul an, aflați în risc de abandon. Componenta finanțează patru scheme de granturi – una non-competitivă și trei competitive – pentru universitățile publice care deservesc acești studenți cu risc. În plus, față de finanțarea destinată activităților din cadrul granturilor, această componentă finanțează asistență tehnică pentru evaluarea propunerilor și monitorizarea implementării granturilor. Aproximativ 85% din facultățile publice din România ar beneficia de această componentă.

Obiectivele componentei vizează creșterea:

motivației și a accesului elevilor defavorizați la educație de calitate

utilizarea abordărilor de învățare centrate pe elev și dezvoltarea abilităților socio-emoționale

cooperarea între părțile interesate la nivel de facultate (personal didactic, personal auxiliar, studenți, etc.)

consilierea elevilor de liceu cu privire la opțiunile lor de a-și continua studiile, în învățământul terțiar

rata de promovare, la sfârșitul primului an de studii universitare

Schemele de granturi ale acestei componente au ca scop sprijinirea facultăților din universitățile publice eligibile (aprox. 85% din facultățile publice) să dezvolte și să aplice programe de îmbunătățire a performanțelor academice ale studenților, de tutoriat, consiliere profesională și orientare în carieră, servicii de îndrumare și sprijin, servicii de coaching, de dezvoltare a competențelor socio – emoționale, workshop-uri în domenii specifice, precum și campanii de sensibilizare adresate studenților cu risc de abandon ridicat sau alte activități similare.

Schema de granturi necompetitive pentru universități va acorda prioritate domeniilor de creştere economică în România, precum agricultura, ingineria, ştiinţele exacte și medicina. În cadrul acestei scheme se vor finanța activităţi eligibile, cum ar fi: programe remediale, tutoriat, servicii de sprijin, consiliere şi orientare, coaching, promovarea târgurilor de locuri de muncă, ateliere de lucru în domenii specifice, precum şi campanii de creştere a conştientizării.

Proiectul își propune să sprijine aproximativ 60.000 de studenți aflați în situație de risc din circa 300 de facultăți (aproximativ 85% din facultățile din universitățile de stat). Perioada de derulare a granturilor acordate universităților este de maximum 3 ani, iar mărimea acestora este, în medie, de 100.000 Euro.

Notă: s-a acordat o atenție deosebită siguranței și securității studenților care participă la activități!

Programe de vară tip punte

Universităţile/facultăţile au fost invitate să acceseze granturi pentru a organiza programe de vară de tip punte (Summer Bridge Programs), în cadrul cărora elevii de liceu au putut participa la cursuri, seminarii, activități de consiliere, competiții sportive sau activități sociale și culturale etc., în campusurile universitare.

Cursurile oferă elevilor de liceu o experiență timpurie într-o universitate, menită să îi familiarizeze cu contextul academic și să încurajeze dezvoltarea timpurie a abilităților relevante pentru succesul învățământului superior.

Centre de învățare

Prin proiectul ROSE, universităţile au primit fonduri pentru a înfiinţa centre de învățare, care să contribuie la sprijinirea studenților, în scopul îmbunătățirii mecanismelor academice și sociale de sprijin pentru studenții cu risc ridicat de abandon.

Aceste centre sunt spații de învățare complet echipate ce pot include laboratoare pentru diferite tipuri de activități practice, dedicate subiectelor studiate în primul an, în special cele la care mai mulți studenți nu reușesc să promoveze examenele. Ele sunt orientate să ofere sprijin direcționat și auto-învățare, dar și pentru munca în echipă, în special pentru studenții cu risc în primul an de studii de licență.

Aceste centre au fost dezvoltate ținând cont de factorii principali care contribuie la obținerea de rezultate academice slabe și la creșterea abandonului: abilități de învățare limitate, expunere scăzută la subiecte academice noi, familiarizare redusă cu exigențele și cerințele activităților universitare.

O universitate eligibilă poate aplica pentru un singur grant, în valoare de maximum 200.000 EURO.

Al doilea tip de intervenție care va fi finanțat prin granturi competitive este înființarea de centre de învățare în 24 de universități publice din România, cu scopul de a îmbunătăți mecanismele de suport social și academic pentru studenții în situație de risc. Aceste centre vor fi dezvoltate ținând cont de factorii principali care contribuie la obținerea de rezultate academice slabe și la creșterea abandonului: abilități de învățare limitate, expunere scăzută la subiecte academice noi, familiarizare redusă cu exigențele și cerințele activităților universitare.

O universitate eligibilă poate aplica pentru un singur grant, în valoare de maximum 200.000 EURO.