PROIECTUL „Program Național de Activități Remediale pentru Elevi”, cod SMIS 151628

Proiect: Program National De Activitati Remediale Pentru Elevi, cod SMIS 151628

Beneficiar: Ministerul Educației

Bugetul proiectului: 146.120.664 lei (aproximativ 30 de milioane de euro)

Finanțare: PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020, Axa prioritară 6 – Educaţie şi competenţe, Prioritatea 10.1 Obiectivul specific 6.3

Durata proiectului: 01.03.2021-31.12.2022

Scopul proiectului: Prevenirea părăsirii timpurii a şcolii prin măsuri sistemice de creştere a accesului la experienţe de învăţare ale elevilor din învăţământul preuniversitar primar şi gimnazial.

Obiectiv specific: Îmbunătățirea competențelor de bază a minimum 168 000 elevi din ciclul primar și gimnazial, prin participarea la activități de învățare remedială timp de 7 luni, până la finalul anului școlar 2020-2021.

Rezumat: Pentru fiecare copil care a participat la 20 ore/lună de activități de educație remedială, s-a acordat un sprijin financiar de 200 de lei/lună unității de învățământ la care elevul a fost înscris în programul național pilot de tip „Şcoala după şcoală”.

Din data de 30.08.2022, proiectul este reîncadrat pe

Axa prioritară 8 – REACT EU

Prioritatea de investiții: 13.i: Depășirea efectelor stării de urgență cauzate de pandemia de COVID-19 și pregătirea pentru o redresare economică ecologică, digitală și durabilă

Obiectiv Specific 8.1: Măsuri de sprijin pentru activități remediale pentru elevi în contextul evoluțiilor determinate de COVID-19.

În urma acestei reîncadrari, cheltuielile din proiect pot fi decontate integral din Fondul Social European, în cadrul măsurilor adoptate de Uniunea Europeană ca răspuns la pandemia de COVID-19.