Subproiectul Dacia poarta spre viitor!, proiectul extrașcolar „Creativitate, știință și sete de frumos” – Liceul Tehnologic „Dacia” Pitești

Proiectul a fost propus de coordonatorul Moisescu Maria Cristina, care declară:   

„Colaborarea dintre Liceul Tehnologic „Dacia” Pitești și Universitatea din Pitești, Facultatea de Mecanică și Tehnologie precum și Facultatea de Electronică, Comunicații și Calculatoare în cadrul proiectului ROSE și al subproiectului “Dacia poarta spre viitor!” aduce avantaje pentru ambele părți. În cadrul acestui parteneriat s-a desfășurat un proiect extrașcolar „Creativitate, știință și sete de frumos”, în care elevii au putut să experimenteze diferite moduri de realizare a unor dispozitive tehnice. Universitatea din Pitești a fost partener de la începutul proiectului.

Activităţile din cadrul proiectului au pus accent pe dezvoltarea unor deprinderi practice (tehnico-aplicative) la elevi prin antrenarea acestora în activităţi didactice speciale de formare a acestor deprinderi. Ţelul final a fost acela de creare a unui climat de colaborare şi echilibru la nivelul întregii şcoli prin cultivarea interesului pentru tehnologie şi a plăcerii de a citi şi de a căuta cele mai noi descoperiri, formarea unui tânăr cu o cultură comunicaţională de bază, capabil să-şi utilizeze în mod eficient şi creativ capacităţile proprii.

Să-l înţelegi pe celălat înseamnă să te integrezi în realitatea sa, să-i înţelegi diversele limbaje, să asculţi ce spune, să înţelegi ce spune, dar mai presus de toate să-i înţelegi zâmbetele, privirea, gesturile, respiraţia, faptele,durerile, energiile…fără nici o urmă de judecată.

Această metodă, de colaborare între cele două unități tehnice este un mod prin care ei, elevii, pot observa şi înţelege ştiinţa în mod direct. Pe măsură ce ei dezvoltă tehnic eficienţa pentru observarea şi testarea lucrurilor din jurul lor, elevii învaţă ce, cum, cand, şi de ce interacţionează acestea. Învaţă să devină participanţi activi în loc de cursanţi pasivi. Experimentele le dezvoltă curiozitatea, competenţa, creativitatea şi grija a ce învaţă.

Activităţile din cadrul proiectului au pus accent pe dezvoltarea unor deprinderi practice (tehnico-aplicative) ale elevilor, prin antrenarea acestora în activităţi didactice speciale de formare a acestor deprinderi. Ţelul final a fost acela de a crea a un climat de colaborare şi echilibru la nivelul întregii şcoli, prin cultivarea interesului pentru tehnologie, a plăcerii de a citi şi de a căuta cele mai noi descoperiri. De asemenea, ne-am propus formarea unui tânăr cu o cultură comunicaţională de bază, capabil să-şi utilizeze în mod eficient şi creativ capacităţile proprii. Această abordare constituie o metoda de studiu în domeniul ştiinţelor şi un mijloc de informare a comunităţilor din care profesorii şi elevii fac parte.

Colaborarea activă dintre Liceul Tehnologic ”Dacia” Pitești cu instituţiile de învăţământ din ţară, îi ajută pe elevi să înţeleagă şi să iubească viitoarea profesie pe care o vor îmbrăţişa, le dă certitudinea că alături de ceilalţi oameni, contribuie la efortul colectiv de edificare a societăţi. Creativitatea tehnică manifestată din ce în ce mai larg de către elevi trebuie să cunoască culmi de afirmare din ce în ce mai înalte.

Proiectul s-a vrut o alternativă modernă de organizare a unor competiţii şcolare la care rezolvarea probelor a presupus o abordare creativă a cunostinţelor, deprinderilor şi lucrul in echipă şi care a stimulat dezvoltarea gândirii tehnice creative şi transferul cunoştinţelor în situaţii noi. Proiectul îi va determina pe elevi să-şi dezvolte cunoştinţele, abilităţile şi atitudinile, va creşte ataşamentul pentru unitatea școlară căreia îi aparţin, a creat un plus de motivaţie, ştiut fiind că motivația optimă scurtează timpul învăţării şi poate fi o garanţie a succesului.

Studiul ştiinţelor aplicate în tehnologii capătă valenţe şi ponderi variabile în dezvoltarea cognitivă a elevilor, determinând performanţe variate, identificate progresiv în perioada şcolarizării unui elev sau grup. Cele menţionate asigură relevanţa proiectului pentru domeniul abordat, toate aspectele menţionate justificând acordarea unui gir de încredere prezentului proiect; calitatea specialiştilor integraţi în colectivele de lucru ale proiectului constituie de asemenea argumente pentru reuşita deplină a programului şi pentru o viabilitate ridicată a acestuia. Ca oportunitate, putem adăuga şi faptul că părinţii elevilor au încredere în autoritatea morală şi profesională a şcolii şi și-au exprimat acordul ca proprii lor copii să participe la proiectele organizate de şcoală. Evaluarea activităţilor desfăşurate s-a realizat în cadrul unor mese rotunde, a sesiunile de comunicări, a activităţilor practice.

Activitatea a apărut din dorinţa de a stimula interesul elevilor, cadrelor didactice, autorităţilor, dar şi al părinţilor vizavi de sentimentul că nouă „ne pasă” de ceea ce se întâmplă cu tehnologia în viitor, să atragem atenţia încă o dată asupra pericolului ce pândeşte omenirea prin efectele uzurii morale planificate.

În cadrul proiectului educativ activităţile specifice au fost continuate şi completate de alte activităţi care au urmărit popularizarea şi valorificarea rezultatelor obţinute. Multe din activităţile desfăşurate s-au bazează pe învăţarea prin experiment. Toate aceste au sporit capacitatea elevilor de a gândi critic. Elevul, pentru a testa o anumită ipoteză, trebuie să realizeze un produs. Pentru a realiza acest produs, el se foloseşte de mâini. După ce a fost finalizat produsul, încearcă să explice rezultatele obţinute.

Cadrele didactice din învăţământul tehnic au înţeles că „pentru a putea repara un automobil, elevul trebuie să beneficieze de un automobil” iar „pentru a învăţa să gătească, elevului îi este necesară o bucătărie” etc…

Învăţarea prin experiment nu este doar un moft, deoarece permite elevilor să devină gânditori critici astfel încât să poată aplica procesul de învăţare la situaţii de viaţă diferite. Această metodă a fost un mod prin care ei, elevii, au putut observa şi înţelege ştiinţa în mod direct. Pe măsură ce ei dezvoltă tehnic eficienţa pentru observarea şi testarea lucrurilor din jurul lor, elevii învaţă ce, cum, când, şi de ce interacţionează acestea. Au învaţăt să devină participanţi activi în loc de cursanţi pasivi. Pentru activităţile din laboratoare şi ateliere practice s-au folosesc metode tradiţionale astfel încât au fost oferite posibilități de a realiza experimente cu mâinile lor ceea ce le-a permis să manipuleze şi să observe un proces ştiinţific. Conceptul de ştiinţă, doar prin experiment se învaţă.

Obiectivele specifice ale proiectului au fost:

  • Stimularea elevilor pentru setea de cunoaştere, de căutare, formarea de priceperi şi deprinderi în utilizarea aparaturii de laborator, în crearea unor dispozitive noi, formarea aptitudinilor;
  • Stimularea activităţii de proiectare şi realizare a unor produse simple prin valorificarea resurselor din mediul apropiat;
  • Valorificarea valenţelor creative ale elevilor;
  • Promovarea dialogului, dezvoltarea cooperării şi a comunicării între elevii şi cadrele didactice din liceul nostru și din univeritate urmărindu-se armonizarea condiţiilor specifice;

Proiectul extrașcolar s-a desfășurat pe parcursul a trei ani, au participat peste 150 de elevi.

Universitatea ne-a ajutat prin materiale, pliante, ne-au oferit spații de desfăsurare a unor activități dar ne-au și sponsorizat cu piese tehnice, electrice, mecanice.

Echipa a fost alcătuită din următoarele cadre didactice : prof. ing. Moisescu Maria Cristina- coordonator, prof. ing. Tănase Daniela, prof. ing. Cosmina Georgescu, prof. ing. Ileana Badea,prof. ing. Daniela Răducanu, prof. ing. Crișan Mihaela, prof. ing. Cristina Elena Mihai.

În evaluarea elevilor de-a lungul derulării proiectului s-a urmărit : numărul de participanţi, modul de participare şi implicare, rezultatele concrete. În evaluarea cadrelor didactice s-a urmări: gradul de implicare, motivare, autoperfecţionare, flexibilitate, soluţionarea problemelor.

Sustenabilitatea proiectului: posibilitatea de dezvoltare / continuare ulterioară a proiectului prin autofinanţare sau prin atragerea de noi parteneri.

Unii dintre elevii participanți la acest proiect sunt studenții facultăților partenere.

Din fericire, de la profesorii de la facultățile partenere primim mereu sprijin atunci când vrem să organizam un eveniment tehnic sau când dorim ca elevii să cunoască cum se lucrează cu anumite dispozitive tehnice. Schimbul de informatii este reciproc, iar scopul nostru prin acest proiect a fost ca elevii să dorească să învețe astfel încât să devină profesioniști, să poată să promoveze bacalaureatul și să găsească un job care să îi facă plăcere.”