Creștem prin educație – Liceul Tehnologic Marmația, Sighetu-Marmației

Proiectul a fost propus de dna. Ambasador Claudia Bălici, care declară:

„Liceul Tehnologic Marmația, Sighetu-Marmației, este implicat într-o serie de proiecte educaționale. Unul dintre acestea este proiectul național ROSE—„Creștem prin educație” care a urmărit să contribuie la reducerea abandonului în învățământul secundar și terțiar și la creșterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat. Echipa de proiect a fost condusă de către directorul liceului, prof. Vescan Adriana Ioana alături de alte cadre didactice din echipa de implementare, prof. Mihaela Ona, prof. Ancuța Bologa, administrator Vasile Mih, contabil Loredana Hâncu.

În paralel cu propriul proiect ROSE, Liceul Tehnologic Marmația s-a înrolat în proiecte de același tip, în parteneriat cu mediul universitar clujean.

Așadar, în luna iulie 2019 a avut loc școala de vară Cluj „Letters Summer School”, organizată de Facultatea de Litere a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca. Proiectul a fost finanțat de către Ministerul Educației Naționale, prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (UMPFE), Schema de Granturi Competitive pentru Universități – Romanian Secondary Education Project (ROSE). Scopul proiectului este acela de a oferi elevilor experiența vieții studențești într-un centru universitar de prestigiu.

Astfel, activitățile principale din programul școlii de vară au cuprins: cursuri și ateliere orientate spre subiecte din domeniul filologiei ce au stârnit interesul elevilor, activități culturale cu deschidere largă (participare la vernisaje, spectacole de teatru, concerte, workshop-uri etc.), vizitarea unor puncte turistice din județul Cluj etc.

Un alt partener ROSE a fost Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de teatru și Film Cine-Performativ – Școala de vară Cinematografie și Arte Performative (iulie 2019). Activitățile de proiect s-au axat pe peformarea unei gândiri imaginative și creative, perfecționarea abilităților performative, dezvoltarea expresiei artistice, a cunoștințelor istorice și teoretice în domeniu, a capacităților de utilizare a tehnicilor teatrale clasice, dar și a celor experimentale și alternative, în vederea realizării unor producții artistice inovatoare. Obiectivul sub-proiectului „Cine-performativ – Școala de vară, Cinematografie și arte performative” a fost faciliarea accesului elevilor la domeniul artelor spectacolului cu scopul de a-i îndrumaa spre un parcurs universitar vocațional și o viitoare carieră artistică prin organizarea unui program summer bridge.

Al treilea partener universitar ROSE este Universitatea Babeș-Bolyai– Facultatea de Educație Fizică și Sport. Proiectul ROSE ADAPT – finanțat de Ministerul Educației Naționale și are ca obiective facilitarea tranziției de la liceu la învățământul terțiar (programe de licență – dezvoltate de Universități) și combaterea abandonului școlar. Facultatea are numeroase colaborări cu parteneri de prestigiu (cluburi sportive, scoli, spitale etc) cadru care a permis elevilor nostri să ia contact cu activități specifice integrării cât mai rapide a acestora pe piaţa muncii, la finalizarea studiilor universitare. De asemenea, activitatea de voluntariat este o preocupare permanent a facultăţii și a liceului nostru, studenţii fiind implicaţi în numeroase activităţi extracuriculare, alături de elevii Liceului Tehnologic Marmația, care sunt înscriși în grupul de voluntari al LTM „Ajută-ți aproapele!”

Un alt colaborator ROSE al Liceului Tehnologic Marmația este USAMV — Cluj Napoca. Așadar, în ultimii trei ani școlari Proiectul „AgroCamp – punte în tranziția de la ciclul liceal la învățământul terțiar universitar” a fost esențial pentru elevii claselor a X-a și a XI-a din Liceul Tehnologic Marmația, programul fiind unul de tip Summer Bridge. Scopul acestui proiect constă în stimularea tranziției elevilor de la ciclul liceal la învățământul terțiar universitar, prin creșterea gradului de motivație al acestora de a finaliza studiile liceale prin promovarea examenului de bacalaureat și prin sporirea gradului de orientare școlară, în direcția continuării studiilor în învățământul superior, la Facultatea de Agricultură (FA). Grupul țintă (beneficiarii direcți) al proiectului era alcătuit din 28 elevi/an (cu precădere elevi în situații de risc) selectați din clasele terminale ale liceelor din regiunile Nord-Vest și Centru. Elevii vor participa împreună cu cadrele didactice și studenții USAMV CN la activități academice şi sociale, care îi vor ajuta în dezvoltarea personală și în demararea parcusului profesional optim.

Nu în ultimul rând, de trei ani, Liceul Tehnologic Marmația este partener al Facultății de Psihologie și Știinte ale Educației – Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, în cadrul subproiectului “Experiențe Universitare Clujene – formare, dezvoltare si exploatare vocațională în domeniul Psihologic și Științe ale Educației (EUC)”, finanțat prin Programul ”Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)”, apelul de proiecte “Schema de Granturi Competitive pentru Universități Programe de Vară de tip punte (SGCU-PV)” Așadar, elevi din clasele de a X-a și a XI-a au fost provocați să se implice într-un proiect extrem de important pentru orientarea lor profesională corectă. S-au derulat tabere în format fizic și online, tururi reale și virtuale, testare formativă și cognitivă în format fizic sau prin chestionare online, bateriile de teste fiind extrem de utile și actuale pentru elevii din grupul țintă. Totodată, elevii au beneficiat de tablete de ultimă generație, dar și produse promoționale de proiect menite să faciliteze progresul lor școlar.

Grupul de voluntari al LTM „Ajută-ți aproapele!” s-a implicat activ în campanii de strângere de fonduri pentru diverse cauze caritabile precum și în criza refugiaților ucraineni, prin sprijin și consiliere a persoanelor care au fugit din calea războiului.”