Suport spre agilitate de învățare!

Un nou an școlar, noi provocări. Echipa de mentori ROSE continuă să funcționeze pe principiul că vor eșua numai cei care încetează să mai încerce.

Reîncep vizitele. Prima vizită din acest an școlar, ca la orice început, implică o privire cu dioptrii cognitiveîn spate, pentru a afla de unde pornim, ce am făcut bine și ce am făcut mai puțin bine, de ce ne aflăm aici, privind în interiorul nostru, la ceilalți și în jurul nostru și, de aici, perspectiva, prioritățile și trasarea căii spre agilitate de învățare, agilitate în carieră, spre devenire.

Pentru licee şi echipele pedagogice, vizita mentorilor înseamnă susținerea liceelor ROSE în vederea începerii noului an școlar, înseamnă suport pe care îl primesc pentru a gestiona cât mai bine proiectarea activităților pedagogice și implementarea acestora, dar și susținerea profesorilor în utilizarea reperelor metodologice pentru aplicarea curriculumului la clasa IX-a în anul școlar 2021 – 2022.

Mentorii vor lucra cu cadrele didactice la analiza rezultatelor intervențiilor pedagogice obținute în anul anterior și fundamentarea proiectării activităților pedagogice pentru anul școlar 2021 – 2022, schițarea proiectării activităților de mentorat pe baza nevoilor de mentorat identificate și asumarea acesteia de către părțile implicate şi a planului de susținere a proiectului la nivel intra- și extra- liceu.

Vizita se va concretiza în analiza și îmbunătățirea proiectării activităților pedagogice pentru anul școlar 2021 – 2022, stabilirea rolurilor și schițarea planului de susținere a proiectului la nivel organizațional, și a modului de monitorizare a activităților de susținere, asumarea proiectului ca parte integrantă a activității de bază a școlii, identificarea nevoilor cărora procesul de mentorat trebuie să li se adreseze, prin raportare la proiectarea activității pentru anul școlar 2021 – 2022 și prioritizarea nevoilor.

De asemenea, în cadrul vizitei, mentorii vor derula 5 ateliere de lucru, activ – participative, implicând consultarea, colaborarea și partajarea cooperativă a ideilor, cu implicarea actorilor cheie, de la elevi și profesori, conducere, la parteneri, pentru identificarea nevoilor participanților din perspectiva implicării lor în proiect și colectarea de propuneri pentru activitatea viitoare, prin raportare la analiza activității derulate și a rezultatelor obținute.

În concluzie, prin derularea acestor ateliere de lucru activ – participative, vizita mentorilor ROSE va contribui pentru participanți la dezvoltarea capacității de proiectare fundamentată, de lucru în echipă și colaborare.