Luna elevilor și studenților ROSE

Studenți pentru elevi

Prin intermediul evenimentului, ne dorim să aducem cât mai aproape de cei interesați experiențele și valoarea adăugată a proiectelor/ granturilor ROSE în universități. Inițiative care, pe de o parte, conturează imaginea unor comunități academice cât mai incluzive și, pe de altă parte, creează punțile atât de necesare între două sisteme, lumi educaționale care par să comunice atât de puțin: învățământul secundar și cel terțiar.

UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI, CLUJ-NAPOCA

Conf. univ. dr. Claudia Crișan

Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației

Conf. univ. dr. Delia Muste

Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației

Cengeri Denisa Francesca

Studentă în anul I la Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației

Frankel Orly 

Studentă în anul I Olanda, HU University of Applied Sciences, Ultrecht

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA

Conf. univ. dr. Valy Ceia

Doctor în filologie, conferențiar universitar

Cătălin Feier

Student în anul II la Facultatea de Litere, Istorie și Teologie

Văetiși Maria

Studentă în anul III la două programe de studii universitare de licență

MODERATOR

Ioan Miclea

Membru în echipa de comunicare ROSE