Începând cu luna octombrie 2018, Liceul Tehnologic Turceni a devenit beneficiar al unui grant de 152.000 de euro, în cadrul Rundei a doua a Schemei de Granturi pentru Licee a Proiectului privind Învățământul Secundar – ROSE, în urma semnării Acordului de grant între Ministerul Educației – Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă și instituția noastră de învățământ.

Acordul vizează realizarea subproiectului intitulat „Solidari pentru reușită”, care își propune să contribuie la reducerea abandonului școlar și la creșterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat. Proiectul include o serie de activităţi precum:

  • Activități remediale și de sprijin, desfășurate sub formă de cluburi, la disciplinele: limba română, matematică, informatică, istorie, biologie, geografie, consiliere. Scopul acestora constă în formarea și consolidarea competențelor solicitate de programele școlare și de bacalaureat, pentru a diminua situațiile de eșec școlar ce favorizează absenteismul și promovabilitatea redusă la examenul naţional de bacalaureat. Beneficiarii sunt elevi ai Liceului Tehnologic Turceni, aflați în situația de risc, selectați în funcție de rezultate și de frecvența școlară, dar și cei care au performanțe, utilizând logica învățării „peer to peer” (între egali).
  • Activități extracurriculare: excursii tematice, vizite de documentare, întâlniri cu părinții, vizionare piese de teatru. Acest tip de activitate a fost conceput ca recompensă pentru elevii care au cea mai mare frecvență la activitățile pedagogice, această parte a proiectului are un pronunțat caracter aplicativ, oferind participanților ocazia să cerceteze și să evalueze ceea ce și-au însușit la școală, modul în care sunt receptați pe piața muncii, așteptările cu care sunt întâmpinați, concomitent cu un program de relaxare.
  • Activități de dotare ce vizează utilarea amfiteatrului și a patru cabinete cu echipamente IT: table interactive, videoproiectoare, laptopuri, multifuncționale, sisteme audio. În acest fel, este oferită o alternativă viabilă învățământului tradițional, prin integrarea noilor tehnologii în procesul instructiv-educativ, ele reprezentând o necesitate în contextul actualei societăți.
  • Activități de management ce au presupus monitorizarea și evaluarea proiectului.

Implementarea activităților din primul an al sub-proiectului a fost finalizată în luna septembrie 2019, când elevii Liceului Tehnologic Turceni au beneficiat de acțiuni ce i-au îmbogățit spiritual și cultural. Dansul, muzica și povestea, dar și o temă actuală a societății românești – abandonul copiilor de către părinți – au fost ingredientele spectacolului „Mary Poppins”, urmărit pe scena Teatrului Dramatic „Elvira Godeanu”. Ansamblul monumental „Calea Eroilor” a constituit tema unei alte activități extracurriculare. Capodoperele părintelui sculpturii moderne, vizitate într-o zi blândă de toamnă, alături de un ghid al Centrului de Cercetare, Documentare și Promovare ,,Constantin Brâncuși”, le-au amintit elevilor cât de valoroasă este moștenirea lăsată umanității la Tg-Jiu. O adevărată lecție de educație antreprenorială a reprezentat aventura elevilor la ,,Complexul de vânătoare Turceni”. Gazda a oferit detalii despre speciile de animale aflate pe domeniul respectiv și a împărtășit din experiența acumulată de-a lungul timpului, informații absolut necesare unui  tânăr întreprinzător.

Cu ajutorul proiectului ROSE am dotat amfiteatrul și 4 cabinete școlare cu echipamente IT – table interactive, videoproiectoare, multifuncționale, laptopuri, sisteme audio – precum și cărți de specialitate, hărți, instrumente geometrice.

În 15 noiembrie 2019, elevii și profesorii Liceului Tehnologic Turceni s-au întâlnit cu mentorul asociat liceului nostru. Agenda întâlnirii a cuprins două acte: coaching de grup – coaliția elevi-profesori-mentor și o analiză SWOT cu schimb de bune practici între elevii și profesorii ROSE. Atmosfera destinsă, creată cu aportul mentorului, dna Carmen Răbonțu, a contribuit la exprimarea deschisă, sinceră, constructivă a fiecărui participant. Scoși din rutină, aceștia au devenit conștienți că fiecare este o ființă unică, interesantă, specială, cu visuri împlinite sau în curs de îndeplinire.

Inspirați fiind de cuvintele lui Mihail Sadoveanu, „Adevărat că mai cinstit lucru nu este în lume, și mai scump, și mai curat, decât omul pricopsit la învățătură”, am desfășurat și în anul școlar 2019-2020 activități remediale. Aproximativ 400 de elevi din clasele IX-XII au participat la aceste ore de pregătire suplimentară, în vederea realizării scopurilor propuse – creșterea ratei de promovare a bacalaureatului, prevenirea abandonului școlar, diminuarea absenteismului. În funcție de interesele și nevoile existente, s-au constituit grupe de elevi pentru următoarele discipline de învățământ: limba română, matematică, informatică, istorie, geografie, biologie, consiliere, coordonate de profesori dedicați ai școlii noastre, care au regândit situațiile de învățare, transpunându-le în activități didactice eficiente și atractive.

Contextul unei societăți digitalizate impune adaptarea factorilor implicați în procesul instructiv-educativ la actualele condiții. Astfel, în anul III de proiect în data de 1 aprilie 2021, au fost preluate de la sediul Inspectoratului Școlar Județean Gorj 68 de laptopuri, achiziționate prin intermediul proiectului ROSE, de către directorul Liceului Tehnologic Turceni, prof. Manolache Mihai și coordonatorul de grant, prof. Trașcă Elisabeta. Aceste device-uri au fost date în folosință gratuită elevilor de liceu care nu dispun de echipamente electronice proprii (desktop, laptop, tabletă), pentru a le permite participarea la activități de învățare ce au componentă digitală sau la activități de învățare online. Laptopurile au fost distribuite cu prioritate elevilor din categorii dezavantajate, conform criteriilor stabilite în mod transparent. Totodată, în iulie 2021, Liceul Tehnologic Turceni a primit 7 table interactive prevăzute cu videoproiector și 8 camere de videoconferință destinate eventualei învățări online sau desfășurării activităților interactive ce au componentă digitală.

Odată cu debutul anului școlar 2021-2022, în cadrul Liceului Tehnologic Turceni, membrii echipei sub-proiectului au demarat distribuirea laptopurilor achiziționate prin intermediul UMPFE.

De asemenea, în perioada imediat următoare, sunt constituite la nivelul învățământului liceal grupe de elevi, care vor desfășura activități de sprijin în cadrul anului IV al sub-proiectului ROSE, la disciplinele: limba română, informatică, matematică, istorie, geografie, biologie, consiliere, cu scopul de a crește rata de promovare a examenului de bacalaureat.

A devenit mai clar faptul că numai colaborând se poate realiza o îmbunătățire a rezultatelor, căci misiunea acestui proiect, chiar dacă este dincolo de zona de confort a celor implicați, reprezintă învățare, împărtășire, transformare, surse ale progresului școlar și evoluției individuale.

 

Prof. Teodorescu Delia-Mădălina, coordonator grant

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)

Schema de Granturi pentru Licee

Beneficiar: Liceul Tehnologic Turceni

Titlul subproiectului: ”Solidari pentru reușită”

Acord de grant nr. 396/SGL