Ambasadori ROSE

Șef Birou Relații cu Liceele – Alina Sandu

Alina Sandu este absolventă a Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară, Facultatea de Medicină Veterinară din București, Specializarea Controlul și Expertiza Produselor Agroalimentare (2009) și a Academiei de Studii Economice din București, Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune (2008), cu masterat la Universitatea POLITEHNICA din București, în domeniul Protecției Consumatorului (2011).

În anii  studenției a fost implicată activ în activitățile întreprinse de Uniunea Națională a tuturor Studenților din România, având și funcția de Secretar General Adjunct.

A parcurs programe de formare în domeniul managementului, comunicării, leadership-ului, antreprenoriatului, lucrului în echipă, organizării la locul de muncă etc.

Din anul 2020 lucrează la Universitatea POLITEHNICA din București ca șef de birou la Biroul Relații cu Liceele, iar din 2022 este numită în aceeași funcție și la Biroul Activități cu Elevii, ca înlocuitor temporar.

Despre activitatea ROSE

”În anul 2020 am fost implicată pentru prima dată într-un proiect de tip ROSE pentru studenți (Sprijin profesionalizat pentru studenți în vederea creșterii ratei de promovabilitate), având funcția de Tutore Grup Țintă. Am văzut rezultatul acțiunilor și al activităților întreprinse împreună cu echipele de management și de implementare și mi s-a părut a fi un program extraordinar de susținere, cunoaștere și implicare a studenților UPB în comunitatea academică.

Ulterior, în anul 2021 am primit propunerea de a fi expert diseminare și informare, dar și expert de activități în cadrul proiectului Hai la facultate! Program de vară pentru elevii de liceu – StudUPB. Am acceptat fără ezitare având în vedere și specificul biroului din care fac parte/pe care îl coordonez/a cărui activitate o coordonez.

Interacțiunea cu reprezentanții liceelor (directori, profesori, consilieri educativi) și ulterior cu elevii, a fost uimitoare. Interesul manifestat de aceștia și posibilitatea de a fi timp de două săptămâni în campusul Universității POLITEHNICA din București, fiind implicați atât în activități educaționale, culturale, recreative, cât și în activități de consiliere pentru elevi a avut un impact puternic asupra lor. Pentru unii dintre participanți cu posibilități financiare reduse, această școală de vară a reprezentat vacanța lor, mulți fiind din mediul rural sau din medii defavorizate.

Cu siguranță proiectul Hai la facultate! Program de vară pentru elevii de liceu – StudUPB și-a pus amprenta în viețile unor elevi, i-a motivat, le-a dat curajul și încrederea că pot reuși mai mult.

Sunt onorată să fiu Ambasador ROSE și îmi doresc să fac cunoscut acest program la nivelul cât mai multor licee, având împreună șansa de a schimba perspective, de a oferi suport și de a demonstra că o colaborare între unitățile de învățământ preuniversitar și unitățile de învățământ universitar poate fi poarta către reușită pentru elevi.”