O altă poveste de succes din cadrul proiectului ROSE este cea de la Liceul Dimitrie Paciurea. Doamna profesoară de Limba și literatura română Irina Istrătescu a împărtășit cu noi, în rândurile ce urmează, o parte din această poveste. Îi mulțumim pe această cale și ne propunem să revenim cu mai multe istorisiri despre acest proiect.

În anul 2017, când liceul nostru nu era inclus în proiectul ROSE, procentul de promovabilitate la examenul de bacalaureat a fost de 36,7%. În anul școlar recent, 2020-2021, au promovat examenul de maturitate 60,9% dintre elevii înscriși. Aceste cifre ne arată că în urma participării la orele remediale s-a constatat o îmbunătățire a rezultatelor școlare, creșterea încrederii elevilor în forțele proprii, o atitudine pozitivă față de învățare. Elevii au devenit mult mai responsabili și au înțeles că munca susținută și exercițiul constant îi vor conduce spre succes.

Proiectul „Succesul prin artă”

Începând din anul școlar 2018-2019, Liceul Dimitrie Paciurea face parte din proiectul „Succesul prin artă”, derulat în cadrul schemei de granturi privind Învățământul Secundar ROSE, finanțat de Guvernul României printr-un împrumut de la Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare. În prezent, Liceul Dimitrie Paciurea se află în ultimul an de implementare a proiectului. Cu toate că în anul școlar 2019-2020 nu am realizat activități remediale în cadrul proiectului, am recuperat în anul școlar următor, elevii având trei ore de pregătire suplimentară ROSE pe săptămână pentru disciplinele incluse în proiect. O componentă esențială a programului o constituie educația remedială, activitatea având ca scop pe termen lung creșterea performanțelor școlare, a motivației pentru învățare a elevilor, înlăturarea dificultăților de învățare și reducerea abandonului școlar, iar ca obiectiv imediat înlăturarea lacunelor în cazul disciplinelor pentru bacalaureat.

Grupele sunt alcătuite din 15 elevi, ceea ce permite individualizarea învățării. Grupul țintă al liceului cuprinde elevi ai claselor IX-XII din învățământul liceal, orientându-se și spre categoriile vulnerabile: elevi care provin din familii cu venituri mici, elevi cu rezultate slabe la învățătură, aflați în pericol de a abandona școala. De implementarea proiectului beneficiază și ceilalți elevi ai liceului, care au acces la clasele virtuale create pentru pregătire și pentru consiliere. Elevii au fost încântați că, în cadrul proiectului ROSE, s-au desfășurat ore de pregătire suplimentară la disciplinele la care vor susține examenul de bacalaureat – limba și literatura română, istorie, geografie, logică, psihologie, economie.

Ce a însemnat pentru copii acest proiect?

Copiii au mărturisit că orele acestea le-au adus numeroase beneficii: și-au consolidat cunoștințele dobândite, au depășit numeroase bariere de învățare datorită lecțiilor interactive din cadrul proiectului, și-au dezvoltat abilitățile de comunicare și tehnologice. De asemenea, elevii au avut posibilitatea de a participa la orele desfășurate de toți profesorii liceului care predau o anumită disciplină. Astfel, s-au familiarizat cu stiluri diferite de predare și au avut șansa de a beneficia de șase ore de pregătire remedială pe săptămână la aceeași materie.

Implicarea în proiectul ROSE a adus beneficii atât elevilor, cât și profesorilor. Elevii și-au consolidat deprinderile de învățare, iar motivația pentru studiu a crescut în mod vizibil, datorită aprecierilor și încurajărilor permanente primite din partea profesorilor. De asemenea, elevii au învățat și tehnici de comunicare eficientă, realizând proiecte, prezentări, argumentări scrise și orale în cadrul orelor de pregătire remedială. Profesorii au avut posibilitatea de a utiliza mijloace de predare m oderne și adaptate conținuturilor învățării, apelând, în mod constant, la învățarea centrată pe elev.

Liceul Dimitrie Paciurea se află în sectorul 1 al Municipiului București, lângă Combinatul Fondului Plastic. Unitatea noastră școlară și-a propus să ocupe un loc fruntaș în învățământul european, în domeniul școlilor de arte decorative. În cadrul Liceului Dimitrie Paciurea învață elevi din București, dar și din localități limitrofe. Specializările pe care le pot urma elevii liceului nostru sunt Arte plastice și decorative, Conservare – restaurare bunuri culturale (Filiera vocațională) și Filologie (Filiera teoretică).

Conducerea liceului și corpul profesoral se preocupă în mod constant să îmbunătățească calitatea procesului educațional, să motiveze elevii și să îi determine să se implice în activități extrașcolare.

Irina Istrătescu, profesor de Limba și literatura română

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)

Schema de Granturi pentru Licee

Beneficiar: Liceul Dimitrie Paciurea

Titlul subproiectului: SUCCESUL PRIN ARTĂ

Acord de grant nr. 650 /SGL/RII/02.10.2018