În perioada 17-18 decembrie 2021, Consorțiul de asistență tehnică pentru proiectul ROSE, format din Horvath & Partners și ICEBERG, împreună cu Ministerul Educației, prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (UMPFE), a organizat, online, o nouă ediție a conferinței anuale a mentorilor și monitorilor ROSE.

Dedicată analizei provocărilor curente specifice drumului către învățământul terțiar, ediția din 2021 a conferinței s-a bucurat de participarea a peste 120 de mentori și monitori din cadrul proiectului, experți cu un rol cheie în implementarea cu succes a proiectului ROSE.

Distinctiv între toate proiectele de educație, Proiectul privind Învățământul Secundar (Romania Secondary Education Project – ROSE) este o intervenție complexă, care şi-a propus să îmbunătățească tranziția de la liceu la facultate și să crească gradul de retenție în primul an universitar în instituțiile de învățământ.

Evenimentul a debutat cu o prezentare introductivă susținută de Radu Jugureanu, Horváth & Partners Management Consultants, team leader al echipei de asistență tehnică pentru proiectul ROSE și moderatorul evenimentului. În cadrul prezentării, au fost oferite o serie de date cheie cu privire la evoluția proiectului ROSE, care au conturat dimensiunea complexă a intervenției. Am aflat astfel că aproximativ 23.000 de elevi beneficiari ai proiectului ROSE urmează, în prezent, cursuri universitare, ceea ce echivalează cu „popularea unei universități de dimensiune medie din România”. De asemenea, domnul Jugureanu a trecut în revistă dinamica ratei de succes la admiterea în învățământul superior de stat din România a elevilor care au promovat bacalaureatul, precum și detalii cu privire la variația promovabilității examenului de bacalaureat în perioada 2018-2021.

Dialogul a continuat cu intervenția Secretarului de Stat pentru Învățământul Preuniversitar, prof. Sorin Ion, care a prezentat rolul proiectului ROSE în implementarea strategiilor Ministerului Educației din România. Astfel, prof. Ion a remarcat faptul că „în ultimii doi ani, cei de pandemie, ROSE a făcut chiar mai mult decât și-a propus. […] Chiar dacă unele activități ale proiectului nu s-au putut desfășura din rațiuni epidemiologice, în alte situații, ROSE a adus plus valoare pentru elevii beneficiari: vorbim de digitalizare și de utilizarea tehnologiei în activitatea de predare-evaluare”.

Învățarea ar trebui să îi includă pe toți copiii și ar trebui să fie accesibilă oriunde

Tot de la efectele negative aduse de pandemia de COVID-19 și de la modul în care ROSE a reușit să le diminueze și-a început prezentarea și Alina Sava, senior education specialist în cadrul Băncii Mondiale, care a evidențiat că instituția pe care o reprezintă „își dorește ca toți copiii să-și poată atinge potențialul maxim, să fie pregătiți să devină adulți”.

Astfel, în vederea recuperării pierderilor în învățare, specialiștii Băncii Mondiale propun un plan în trei pași: 1. Adaptare – asigurarea sprijinului instructiv și psihosocial, precum și a programelor compensatorii pentru prevenirea pierderilor de învățare, odată cu închiderea școlilor și trecerea la învățământul online; 2. Continuitate – furnizarea de competențe fundamentale în domeniul limbii, matematicii și științei, pentru a reduce pierderile de învățare și pentru a îmbunătăți învățarea în rândul minorităților și al celor care provin din familii cu venituri reduse; 3. Îmbunătățirea și accelerarea învățării – școli mai reziliente și mai echitabile prin inovații în învățare, care includ lecțiile învățate din instruirea la distanță din timpul pandemiei și în care întregul sistem este evaluat pentru rezultate. În încheierea prezentării, doamna Sava a concluzionat că „învățarea ar trebui să îi includă pe toți copiii, ar trebui să fie accesibilă oriunde și, nu în ultimul rând, ar trebui să fie relevantă”.

De asemenea, Liliana Preoteasa, directorul Unității de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă din cadrul Ministerului Educației a abordat tema incluziunii și a importanței colaborării, atât la nivel micro – între actorii școlari – elevi, studenți și cadrele didactice, personal de sprijin, echipe manageriale –, cât și la nivel macro – între instituții.
Finalul primei părți a conferinței a fost dedicat mediului universitar, prin prezentările domnului prof. dr. Romiță Iucu, președintele Consiliului de Orientare și Analiză Strategică al Universității din București, și a domnului prof. dr. Mircea Costoiu, Rectorul Universității Politehnica din București. Cu accente diferite, cele două alocuțiuni au evidențiat inspirat importanța ROSE în facilitarea tranziției de la învățământul liceal la cel universitar. Cei doi universitari au concluzionat că intervențiile de acest tip înseamnă oportunitatea de a ne dezvolta continuu pentru a putea oferi o educație de înaltă calitate și responsabilă social. De altfel, ROSE este atât acel proiect care reușește să transforme universitățile în spații accesibile și deschise tuturor studenților, cât și șansa sistemului educațional de a continua dezvoltarea condițiilor de învățare, asigurând elevilor și studenților acces la o educație de calitate.
În încheierea primei părți a evenimentului, domnul Radu Jugureanu a subliniat importanța pe care cadrele didactice și mentorii o au pentru evoluția proiectului, mulțumindu-le pentru implicarea, devotamentul și energia pe care le-au investit în ROSE și în beneficiarii direcți ai proiectului: elevii și studenții.

Nu m-am gândit niciodată să renunț la școală, pentru că a renunța nu este o opțiune pentru mine

Un loc special în conferința ROSE l-au avut Eliza Krausz, Maria Pinti și Nicoleta Pincă, foste eleve ROSE, actuale studente ROSE, care au oferit o perspectivă personală asupra valorii adăugate a acestor proiecte de sprijin, mai cu seamă în condițiile pandemice actuale, felicitând inițiativa Ministerului Educației, UMPFE și a Băncii Mondiale.

Întrebată dacă a avut vreodată tentația de a renunța la școală, Maria Pinti, absolventă a Liceului Economic din Năsăud și studentă ROSE a Universității de Vest din Timișoara, a răspuns sincer și simplu: „nu m-am gândit niciodată să renunț la școală, pentru că a renunța nu este o opțiune pentru mine”.

„ROSE a fost o oportunitate de a învăța altfel, de a relaționa într-un mod diferit cu profesorii, de a colabora cu ceilalți elevi din școală. De fapt, ROSE înseamnă să ne cunoaștem unii pe alții, dar într-o manieră non-formală. În același timp, ROSE a fost o provocare: provocarea de a evolua și de a crea împreună. Așa a apărut Revista Economică, redactată alături de colegii și de profesorii din liceu”, a continuat Maria.

„Fără ROSE și fără implicarea profesorilor, care veneau la liceu să ne explice materia inclusiv în zilele de sâmbătă, și de la care am văzut atât de multă străduință, nu am fi reușit. Sunteți minunați, toți cei care v-ați implicat în proiect. Cum aș fi putut eu să renunț la școală când știam că dumneavoastră, cadre didactice, și atât de multe persoane care sunteți parte din familia ROSE, vă implicați zi și noapte în proiectele pe care le derulați? Sunteți minunați, chiar sunteți minunați. Vă rog să continuați cu aceste proiecte, atât de utile și de benefice, mai ales în vremurile pandemice pe care le traversăm cu toții astăzi”, a concluzionat și Nicoleta Pinca, absolventă ROSE a promoției 2021 de la Liceul Tehnologic Agricol Bistrița.
Tot despre provocările survenite odată cu pandemia de COVID-19 și despre beneficiile pe care implementarea proiectul ROSE le aduce în licee și universități au discutat și prof. Daniela Orășanu, directorul Colegiului CFR Pașcani, și conf. dr. Daniela Druguș, cadru didactic la Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore T. Popa din Iași.
Prima zi a conferinței a fost încheiată cu prezentarea aftermovie-ului oficial al proiectului West Summer University (WSU), implementat la Universitatea de Vest din Timișoara. Clipul poate fi urmărit cu doar un click mai jos și prezintă povestea ediției din 2021 a proiectului care a urmărit prevenirea abandonului școlar. Realizat de Organizaţia Studenţilor din Universitatea de Vest din Timişoara cu sprijinul Universității de Vest din Timișoara, proiectul le oferă elevilor din România și Republica Moldova oportunitatea de a experimenta specificul vieții de student.

A doua zi a Conferinței ROSE 2021, dedicată atelierelor de lucru pentru monitorii și monitorii proiectelor din licee și universități

Cea de-a doua zi a conferinței anuale „Provocări și perspective în tranziția de la liceu la universitate” a mentorilor și monitorilor ROSE a fost dedicată atelierelor de lucru pentru monitorii și monitorii proiectelor din licee și universități, care au avut două sarcini de lucru:

1. Rezolvarea unui studiu de caz specific activităților fiecărei echipe;

2. Identificarea a trei idei pe care să le preia în anul 2022, idei rezultate din discuțiile primei zile.

Citat în cartea lui David Kadavy, “Mind management, not time management”, Constantin Brâncuși a afirmat că „Lucrurile nu sunt greu de făcut. Greu este să te pui în starea de a le face”. Pornind de la această idee și de la faptul că fiecare dintre cele 24 de ore ale fiecărei zile sunt la fel de importante, cuvântul cheie al ediției din 2021 a fost „flexibilitatea”, iar timp-minte-risc a fost direcția în care mentorii și monitorii ROSE au fost provocați să-și pună flexibilitatea la încercare.

De asemenea, o altă concluzie interesantă la care au ajuns participanții la evenimentul organizat în perioada 17-18 decembrie 2021 a fost aceea că, pentru a obține rezultatele scontate, înainte de a întreprinde orice acțiune, aceasta ar trebui analizată din perspectiva urgent – important sau productivitate/ rutină – inovație, rutină – creativitate – risc. Ce ar trebui să știm?

1. Știm că, din punct de vedere al managementului, o ședință este eficientă dacă este pregătită temeinic. Cu toate acestea, cel ce o moderează trebuie să fie mereu pregătit în eventualitatea apariției nevoii de a aborda și alte aspecte decât cele pe care și le-a propus, pentru a răspunde nevoile și intereselor participanților. De asemenea, adaptabilitatea poate fi privită și din perspectiva organizării unei ședințe în cu totul alte condiții, de exemplu, în mediul virtual.

2. Știm că o lecție este reușită dacă sunt atinse obiectivele operaționale ale acesteia, dacă elevii participă efectiv la învățare, dar știm și că un bun profesor trebuie să fie pregătit cu planul B, în cazul apariției unor obstacole de orice fel sau a unor nevoi neidentificate anterior.

3. Știm că promovarea examenului de Bacalaureat depinde de nivelul de pregătire al elevilor, dar fără participare efectivă, atât din partea elevilor, cât și din partea cadrelor didactice, acest lucru nu este posibil. Veriga conștientizării nevoii de educație și a identificării soluțiilor pentru modelarea de mentalități, chiar dincolo de cutume, trebuie întărită. Să reflectăm cum să facem asta în fiecare ROSE?

Ce s-a întâmplat în ROSE în 2021?

Pe întreg parcursul anului 2021, mentorii și monitorii ROSE au urmărit împreună planificarea și derularea unor intervenții din aria proprie de competență – mentorat și monitorizare, au analizat parcursuri, au măsurat progrese, iar la final de an, odată cu organizarea conferinței „Provocările și perspectivele în tranziția de la liceu la universitate”, a urmat momentul de reflecție reiasă obiectivele pentru 2022. Dintre acestea, amintim nevoia de intervenție în pregătirea elevilor pentru viața de student sau viața de persoană activă pe piața muncii (prin ghidurile elaborate sub îndrumarea UMPFE și prin creativitatea și dedicarea de care dau dovadă cadrele didactice), existența planului B, care va asigura o abordare incluzivă în procesul de predare-învățare și o mai susținută colaborare în toate echipele monitor – mentor.

O altă întrebare care și-a găsit răspunsul la finalul celei de-a doua zile a conferinței anuale a mentorilor și monitorilor ROSE a fost cea legată de modalitatea în care pot aceștia contribui la creșterea ratei de promovabilitate la Bacalaureat: identificând, în fiecare profesor, care va identifica, la rândul lui, în fiecare elev, potențialul special personal care poate fi puntea de lansare/punctul de sprijin, acordând atenție acelor persoane care încă nu au înțeles, din varii motive, beneficiile educației, dar și propunând mentoratul ca modalitate de formare continuă în toate școlile din țară, chiar dincolo de nivelul liceal.

Prof. Radu Jugureanu
Horváth & Partners Management Consultants, team leader al echipei de asistență tehnică pentru proiectul ROSE

Ioan Miclea
Membru în echipa de comunicare a proiectului ROSE