Abandon şcolar zero şi reuşită la examenul de bacalaureat a grupului ţintă în procent de peste 90%.

Datorită proiectului ROSE, liceul nostru, Liceului Tehnologic ”Ferdinand I” din Curtea de Argeş, a reuşit ceea ce şi-a propus şi anume abandon şcolar zero şi reuşita la examenul de bacalaureat în rândul elevilor cuprinşi în proiect în procent de peste 90%.

Am obţinut astfel de rezultate în urma implicării echipei pedagogice şi a elevilor în cele trei tipuri de activități ale proiectului: activitatea remedială, activitatea de consiliere și activitatea de reamenajare și dotare.

Pri intermediul orelor remediale am favorizat formarea și perfecționarea competențelor socilicitate de programele școlare și de programele de bacalaureat, pentru a reduce situațiile de eșec școlar, care favorizează absenteismul și promovabilitatea redusă la finalul anilor școlari și la examenul național de Bacalaureat. De asemenea, am reuşit să transformăm liceul într-un mediu primitor, unde relația dintre elevi și profesori este mai puțin formală, aceştia lucrând în echipe.

Activitățile de consiliere au contribuit la dezvoltarea abilităţilor socio-emoţionale ale elevilor, au facilitat cunoașterea și conștientizarea de către elevi a situațiilor de risc și a efectelor acestora asupra succesului școlar, i-au ajutat pe elevi să îşi identifice stilul de învățare și ne-au permis să promovăm tehnici de învățare activă și strategii de igienă a activității intelectuale, să realizăm sesiuni de planificare a carierei, să implicăm în activitățile de consiliere deopotrivă profesorii diriginți, dar și profesorii nediriginți și care predau discipline școlare care influențează semnificativ promovabilitatea și frecvența școlară.

Și nu în ultimul rând, prin ROSE, liceul nostru s-a modernizat, devenind un spaţiu primitor cu tehnologie care îi ajută pe elevi să se dezvolte şi mai mult, tehnologie care ne-a ajutat în aceasta perioadă caracterizată de pandemie să organizăm corespunzător orele online. Am reamenajat o sală de clasă și am dotat-o cu mobilier școlar, am conectat la internet alte trei săli de clasă. Tot datorită proiectului am dotat trei laboratoare/cabinete cu laptopuri și imprimantă, iar unul dintre laboratoare a primit videoproiector şi tablă interactivă, facilitând astfel activitatea profesorului şi a elevilor.

Pentru liceul nostru, ROSE a însemnat în primul rând oportunitatea prin care am reușit să oferim sprijin copiilor cu cele mai mari probleme din cadrul liceului și să le oferim o altă manieră de abordare a materiei pentru examenul de bacalaureat, dar să le și punem la dispoziţie metode și mijloace moderne de învățare. Proiectul ROSE este motiv de bucurie pentru noi, profesorii şi pentru elevi, pentru că ne bucurăm împreună de rezultatele care nu au întârziat să apară.

Autori:

prof. Andra Michai

prof. Viorica Mușa

Denumire sub-proiect: Încredere în viitor

Nr. grant: AG 317

LICEUL TEHNOLOGIC „FERDINAND I” CURTEA DE ARGEŞ, Judeţul Argeş