Prof. univ. dr. Romiță Iucu: „Pentru a putea fi de succes și a avea rezultatele scontate, mentoratul trebuie să fie o simbioză între emoțional și cognitiv, între teorie și practică, între a fi profesor și a fi prieten”

Seria evenimentelor organizate de echipa de comunicare a proiectului ROSE ca parte a unei ample campanii de sensibilizare a cadrelor didactice au continuat luni, 21 februarie 2022, cu dezbaterea moderată „ROSE Talks: Povești reflexive despre mentorat”. Organizată online, dezbaterea a adus laolaltă peste 250 de cadre didactice.

Parte integrantă a „Lunii profesorilor ROSE”, evenimentul a abordat problematica mentoratului, fie că este vorba despre mentoratul în carieră, cel specific intervenției ROSE sau mentoratul elevilor – identificând zonele de utilitate, eficiență și valoare adăugată ale acestei activități în cadrul sistemului educațional.

Dezbaterea, care i-a avut drept invitați pe prof. univ. dr. Romiță Iucu, cadru didactic la Universitatea din București și coordonator al Subgrupului pentru Diplomă Europeană din cadrul Grupului FOR EU – Comisia Europeană, și pe prof. univ. dr. Anca Nedelcu, cadru didactic al Facultății de Psihologie și Științele Educației a Universității din București, a fost moderat de Mirabela Amarandei, cercetător doctorand la Facultatea de Psihologie și Științele Educației a Universității din București.

Ce înseamnă să fii mentor, care sunt beneficiile acestei activități, atât din perspectivă personală, cât și din perspectivă instituțională, dar și cum se poate transforma mentoratul într-un element de creștere profesională, au fost doar câteva câteva dintre temele care au antrenat cei peste 250 de participanți la o dezbatere care s-a întins pe parcursul a aproape două ore.

Cu sau fără mentori în educație?

Aceasta este întrebarea care a deschis prezentarea realizată de prof. univ. dr. Anca Nedelcu în cadrul evenimentului. Din perspectiva sa, a fi mentor înseamnă a te afla într-o pluritate de ipostaze, oferite atât de locul în care te afli la un moment dat, cât și de oamenii de care ești înconjurat. Astfel, mentorul poate fi, pe rând sau în același timp, tutor, persoană care oferă suport colegial, profesorul înțelept și de încredere, mdelul de urmat sau acceleratorul în dezvoltarea încrederii de sine a celorlalți.

Pornind de la întrebarea de mai sus, prof. univ. dr. Anca Nedelcu a oferit și un răspuns clar: „este nevoie de mentori în educație, pentru că mentorii sunt atât o sursă de îmbogățire reciprocă, cât și un bun tratament împotriva solitudinii didactice. Pe de altă parte, mentoratul este și o ofertă generoasă de timp și de expertiză, ca un serviciu adus profesiei didactice și elevilor, beneficiarii direcți ai expertizei cadrelor didactice, dar și un ajutor în perioadele de incertitudine profesională, fiind, totodată, acea formă de generozitate care îi exonerează pe ceilalți de aceeași soartă a vulnerabilității neînsoțite.”

În încercarea de a identifica dacă mentoratul intervine pe dimensiunea emoțională sau dacă acesta răspunde, mai curând, componentei cognitive, prof. univ. dr. Romiță Iucu remarcă faptul că „la nivelul învățământului superior românesc, este o nevoie crescută de mentorare, având în vedere faptul că nu există o profesionalizare specifică: în România, cadrele didactice universitare nu sunt formate printr-o rută specializată. Toți cei care ajungem acolo (n.r. în mediul universitar) suntem recrutați pe criterii științifice, academice, de cercetare, și, de prea puține ori studenții noștri ajung să ne cunoască, uman vorbind, ca oameni care comunicăm, ca persoane care lăsăm deschise canalele pentru accesul la sufletul nostru.” Astfel, conchide profesorul Iucu, pentru a putea fi de succes și a avea rezultatele scontate, mentoratul trebuie să fie o simbioză între emoțional și cognitiv, între teorie și practică, între profesor și prieten.

Ce este, de fapt, un mentor?

Un mentor este mai mult decât un expert care transmite „trucurile meseriei” pe care le-a învățat de-a lungul anilor, e mai mult decât ceea ce ne imaginăm din perspectiva tradițioanlă, a persoanei „îți spun ce să nu faci, ca să nu faci aceleași erori pe care le-am făcut eu”: un mentor este acea persoană care întreabă, nu acea persoană care spune, 75% dintre discuțiile dintre mentor și persoana mentorată fiind întrebări adresate de cel dintâi. Astfel, mentoratul eficient necesită o filosofie care să încurajeze interogarea și să modeleze învățarea continuă.

În continuare, prof. Paula Mihai, mentor în cadrul proiectului ROSE, a exemplificat modul în care experiența mentoratului diferă, de la proiect la proiect și de la persoană la persoană: „prima mea întâlnire cu profesorii ROSE a pornit chiar de la ideile pe care fiecare dintre noi le avea despre ceea ce înseamnă mentoratul – o relație între o persoană cu experiență și vechime și rezultate bune într-un domeniu și o a doua persoană nu la fel de experimentată, aflată la început de drum. Interesant este că la ROSE, viziunea aceasta clasică cu privire la mentorat nu se aplică, dacă luăm în calcul experiența cadrelor didactice implicate în proiect, care depășește 15-20 de ani în majoritatea cazurilor: era deci, normal, ca profesorii să privească cu scepticism instalarea unei relații de coaching. Pornind exact de aici, am început să construim împreună, să ne împrietenim, să identificăm acele caracteristici comune care să ne permită să învățăm și să evoluăm împreună.”

Înregistrarea integrală a dezbaterii moderate „ROSE Talks: Povești reflexive despre mentorat” organizate de echipa de comunicare a proiectului ROSE poate fi urmărită aici.