Webinarul, al treilea eveniment din „Luna profesorilor ROSE”

Joi, 10 februarie 2022, echipa de comunicare a proiectului ROSE a organizat, ca parte a unei ample campanii de sensibilizare a cadrelor didactice, atelierul „Soluții personale și instituționale în comunitatea ROSE”, invitând profeorii la o dezbatere liberă cu privire la modul în care experiența ROSE poate fi multiplicată prin soluții sistemice de îmbunătățire a învățării.

Evenimentul s-a desfășurat online, începând cu ora 18:00 și a urmărit transformarea ideilor personale în propuneri strategice, coroborate cu politicile publice în domeniu la nivel național și european. De aceea, experiența și poveștile cadrelor didactice și mentorilor care au implementat proiecte ROSE cu rezultate de succes a reprezentat punctul de pornire al unei dezbateri la care au luat parte peste 200 de cadre didactice.

Webinarul, care i-a adus în fața audienței pe prof. univ. dr. Romiță Iucu, cadru didactic la Universitatea din București și coordonator al Subgrupului pentru Diplomă Europeană din cadrul Grupului FOR EU – Comisia Europeană, și pe dr. Ciprian Fartușnic, cercetător științific la Unitatea de Cercetare în Educație, Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, a fost cel de-al treilea eveniment din „Luna profesorilor ROSE”.

În deschiderea evenimentului moderat de Mirabela Amarandei, cercetător doctorand la Facultatea de Psihologie și Științele Educației a Universității din București, dr. Ciprian Fartușnic a remarcat faptul că „proiectele ROSE au oferit, de-a lungul anilor, o serie de practici care pot să inspire, care pot fi un reper pentru implementarea unor proiecte viitoare”.

ROSE: o oportunitate, o șansă, un partener, o provocare

Distinctiv între toate proiectele de educație, Proiectul privind Învățământul Secundar (Romania Secondary Education Project – ROSE) este o intervenție complexă, care şi-a propus să reducă rata de părăsire timpurie a școlii, să îmbunătățească tranziția de la liceu la facultate și să crească gradul de retenție în primul an universitar în instituțiile de învățământ sprijinite.

Prezent la atelierul dedicat soluțiilor personale și instituționale în comunitatea ROSE, lect. univ. dr. Răzvan Dobrescu, prodecan și cadru didactic la Facultatea de Antreprenoriat Ingineria și Managementul Afacerii a prezentat povestea ROSE din perspectiva Universității Politehnica din București. Pentru UPB, remarcă lect. univ. dr. Dobrescu, programul ROSE a însemnat „o oportunitate de a ne dezvolta continuu pentru a putea oferi o educație de înaltă calitate și responsabilă social într-o universitate accesibilă, deschisă tuturor studenților, un sprijin în misiunea noastră de a forma tineri care sunt deschiși spre învățare, atenți și conștineți de puterea și rolul lor de a contribui la bunăstarea societății, un suport în reducerea abandonului universitar, un partener în motivarea elevilor de a accede în învățământul superior, o șansă de a continua dezvoltarea condițiilor de învățare ale studenților și de a le oferi acestora acces la o educație de calitare, dar și o provocare în atragerea de noi surse de finanțare”.

Cu o valoare totală de peste 10.500.00 de lei, cele 19 proiecte contractate de Universitatea Politehnica din București (4 deja finalizate și 15 în implementare) au ajutat peste 1.000 de elevi de liceu înmatriculați în clasele terminale și aflați în situații de risc și peste 3.100 de studenți înmatriculați în anul I la studii la programele de licență ale UPB, au contribuit la crearea a 2 centre moderne de învățare adresate tuturor studenților, și au reușit să mobilizeze un număr impresionant de experți: peste 600 de cadre didactice, consilieri, psihologi, specialiști în coaching, membri ai asociațiilor studențești și personal administrativ.

De asemenea, și pentru prof. Cleopatra Creangă, cadru didactic și director al Liceului Teoretic din Murfatlar, ROSE a reprezentat „o experiență mai mult decât binevenită, dorită în continuare de elevi”. Astfel, remarcă prof. Creangă, „elevii din clasele de-a IX-a care aud la colegii mai mari cât de diverse au fost activitățile și cât de entuziasmați erau în momentul în care aflau de o nouă oportunitate, vin către noi (n.r. cadrele didactice din liceu) și ne întreabă dacă nu mai avem ROSE în școală”. Dar nu doar elevii au avut de câștigat din experiența ROSE, ci și instituția, în ansamblul ei: în cadrul proiectelor, echipamente și materiale de ultimă generație au dotat laboratoarele de biologie și de chimie, dar și restul sălilor de clasă.

Elevii și studenții, partenerii cadrelor didactice în procesul educațional

În intevenția pe care a avut-o în cadrul evenimentului, prof. univ. dr. Romiță Iucu a subliniat importanța colaborării dintre cadrele didactice, elevi și studenți, care trebuie să formeze o echipă pentru a putea depăși, cu succes, orice problemă apărută în procesul educațional. Pornind de la această remarcă, profesorul Iucu a propus cadrelor didactice prezente la eveniment câteva soluții instituționale, aplicabile și replicabile atât liceelor, cât și instituțiilor de învățământ superior:

1. Crearea unui mediu și a unei culturi organizaționale care să valorizeze o relație puternică între identitatea personală și dezvoltarea socială (de grup);

2. Indentificarea factorilor psihosociali de adaptare, mai ales prin „demontarea” blocajului psihologic al percepției lipsei de sprijin;

3. Proiectarea unor strategii de învățare, predare și evaluare adaptate profilului elevului/ studentului, dar și specificului disciplinei/ domeniului;

4. Înțelegerea și valorizarea învățării anterioare (prior learning), în vederea adaptării curriculumului;

5. Formarea și dezvoltarea profesional-pedagogică a cadrelor didactice pentru a avea un nivel solid de adaptabilitate și flexibilitate;

6. Îmbunătățirea retelor de retenție și de realizare personală a elevilor și studenților;

7. Creșterea angajamentului și a satisfacției elevilor și studenților, cu o componentă ridicată de wellbeing, pentru a avea elevi/ studenți încrezători, cu abilități îmbunătățite și cu mai multă autonomie;

8. O pregătire mai bună elevilor și a studenților pentru cealalată tranziție importantă din viața lor după absolvirea cu succes – tranziția către piața muncii și către „viața reală”.

Înregistrarea integrală a webinarului „Soluții personale și instituționale în comunitatea ROSE” organizat de echipa de comunicare a proiectului ROSE poate fi urmărită aici.