Oferirea unor oportunități solide de dezvoltare a competențelor profesionale este o necesitate stringentă și actuală pentru toate liceele care pregătesc elevi în domenii tehnice. De asemenea, companiile au nevoie să angajeze persoane cu experiență, bine pregătite teoretic dar și practic, capabile să facă față cerințelor locului de muncă pe termen mediu și lung.

În cadrul proiectului ROSE implementat de Liceul Tehnologic de Mecatronică și Automatizări din Iași, în perioada 2018-2022, programul de internship răspunde acestei duble nevoi – atât a elevilor/absolvenților cât și a angajatorilor – oferind elevilor posibilitatea de a-și dezvolta competențele profesionale într-un mediu profesional autentic, dotat corespunzător, astfel încât să dobândească abilitățile profesionale necesare.

Cu o experiență de peste 50 de ani în domeniul producției de țevi din oțel sudate longitudinal, firma internațională ArcelorMittal Tubular Products Iași a răspuns propunerii noastre din cadrul acestui proiect și a arătat deschidere spre colaborare directă, chiar dacă perioada nu a fost tocmai prielnică iar condițiile de implementare au fost îngreunate de criza provocată de SARS-CoV2.

Astfel, stagiile de internship au fost concepute pentru un grup țintă format din 24 elevi din cadrul învățământului liceal superior, domeniul de pregătire mecanică, aflați în ultimul an de studiu. Grupa de elevi se schimbă în fiecare an, astfel încât fiecare generație de elevi să poată beneficia de acest stagiu de internship.

Programul de internship a fost conceput împreună cu firma parteneră și este orientat spre a răspunde nevoilor de formare și informare ale elevilor:

  • Dezvoltarea competențelor specifice domeniului de activitate/ locului de muncă prin însușirea și dezvoltarea unor abilități profesionale aplicate;
  • Asigurarea legăturii dintre teorie și practică prin corelarea noțiunilor teoretice cu activitățile practice;
  • Identificarea SDV-urilor (Scule, Dispozitive, Verificatoare) specifice locului de muncă;
  • Creșterea motivației pentru muncă prin cunoașterea și stimularea intereselor, valorilor și abilităților practice ale elevilor prin oferirea posibilităților de angajare.

Activitățile au fost organizate astfel încât să includă atât ore de pregătire teoretică (realizate cu un profesor inginer specializat din cadrul școlii), cât și ore de pregătire practică – formare la locul de muncă (realizate cu un formator specializat din cadrul companiei). Ponderea orelor de pregătire teoretică nu a depășit o treime din totalul orelor incluse în programul de internship.

Care a fost cheia programului?

Considerăm că punctul forte al întregului program îl constituie programul de formare la locul de muncă: experiența reală în companie se dovedește de neînlocuit pentru formarea aptitudinilor practice și a deprinderilor de lucru efectiv în companie. Elevii au lucrat în grupe mici, pentru a putea folosi efectiv locurile disponibile de muncă din cadrul diferitelor compartimente: mentenanță, metrologie, producție/prelucrări mecanice. Pe tot parcursul programului s-a aplicat principiul rotației, astfel încât, în final, fiecare elev să fi trecut prin toate compartimentele pentru a experimenta direct și a face legăturile corecte între teorie și practică, în cadrul fiecărui compartiment din companie (de exemplu, în sectorul metrologic, elevii au avut posibilitatea să experimenteze direct cunoștințele din cadrul modulelor de Măsurări tehnice iar în compartimentele de producție, elevii au aplicat cunoștințele din cadrul Prelucrărilor mecanice).

La finalul stagiului de internship, rezultatele evaluărilor arată în mod clar o îmbunătățire a cunoștințelor și competențelor elevilor în trei direcții specifice:

  • înțelegerea organizării unei companii din domeniul tehnic, a funcționării pe compartimente, de la materia primă la produsul finit și acomodarea cu toate aspectele specifice unui loc de muncă în acest domeniu (programul de lucru, fluxul de producție, respectarea normelor de securitate și protecție în muncă etc.);
  • formarea și dezvoltarea aptitudinilor și deprinderilor de lucru individual și în echipă;
  • dezvoltarea competențelor specifice domeniului mecanic: controlul tehnic al pieselor, operare pe mașini/instalații automatizate, mentenanță preventivă și predictivă a mașinilor,a sistemelor de protecție, urmărirea și însușirea proceselor tehnologice de prelucrare pe mașini automatizate.

Nu în ultimul rând, în cazul tuturor elevilor participanți la program am constatat o creștere a motivației pentru muncă, o cristalizare mai orientată a opțiunilor lor de carieră după absolvire și o schimbare de atitudine în general față de învățare/muncă și în special cu privire la importanța și valoarea sistemului tehnic și industrial.

Colaborarea fructuoasă cu ArcelorMittal Tubular Products Iași nu se limitează doar la acest program de internship: am extins lucrul împreună și pentru stagiile de practică ale elevilor din învățământul liceal/profesional iar absolvenții – mai ales cei care au participat și la programul de internship – au posibilitatea de a fi selectați pentru angajare imediată la locul de muncă, în cadrul companiei.

Ce concluzii putem trage din proiect?

Considerăm că experiența noastră în implementarea acestui program de internship în cadrul proiectului ROSE poate fi un exemplu util pentru abordarea integrată a fenomenului creșterii motivației și performanței școlare, în contexte reale de muncă.

Importanța de necontestat a unor astfel de stagii de internship pentru elevii liceelor tehnice este subliniată de oportunitatea câștigării experiențelor profesionale reale și, la final, de obținerea unui loc de muncă permanent în domeniul de lucru ales. 

Experiența acumulată de-a lungul unui astfel de stagiu poate fi decisivă în creșterea angajabilităţii, iar interacțiunea cu profesioniști în domeniu, posibilitatea de a participa la training-uri și sesiuni de formare teoretică și practică, lucrul în cadrul unor echipe competitive, precum și orientarea către rezultate sunt atuuri puternice pentru sprijinirea și finanțarea pe termen lung a unor astfel de programe.

Prof. Matei Maricica, coordonator proiect

Prof. Robotă Daniela, consilier în carieră

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE

Schema de Granturi pentru Licee

Beneficiar: Liceul tehnologic de mecatronică și automatizări

Titlul subproiectului: „Program de pregătire pentru performanță școlară (PRO-ȘCOALA)

Acord de grant nr: 448/SGL/RII din 01.10.2018