Dacă ar trebui să descriem, în câteva cuvinte, experiența ROSE pentru echipa Liceului Teoretic Bulgar Hristo Botev din București, printre acestea s-ar regăsi, cu siguranță, atitudine pozitivă, educație non-formală, zâmbete și rezultate. Toate obținute prin muncă și ceva în plus: ședințe de mentorat elev-elev. 

Astfel, limba română, matematica, informatica, fizica și limba neogreacă au devenit vedetele liceului, pentru că elevii au luat locul profesorilor: cei din clasele mai mari le-au predat celor din clasele mai mici și le-au explicat, ca de la elev la elev, secretele acestor discipline.

Cum s-au desfășurat cursurile?

Elevii au fost organizați în grupe și au lucrat împreună, iar cadrele didactice au avut rol de motivare, monitorizare și dirijare a activităților. Organizarea cursurilor în acest mod a facilitat învățarea peer-to-peer, ceea ce a avut ca rezultat pregătirea elevilor într-un cadru deschis, în afara orelor de curs, dar și lucrul în echipă, colaborarea. 

Ce spun elevii?

Nu e de mirare, astfel, faptul că elevii implicați au oferit un feedback pozitiv în urma acestor activități care, implicând lucrul în echipă și colaborarea, s-au desfășurat într-un cadru nonformal. De altfel, competențele vizate de fiecare dintre cele cinci materii au fost deprinse și exersate într-un cadru relaxat, iar învățarea a fost mai facilă, tocmai pentru că a permis elevilor să studieze într-o atmosferă deschisă.

Elevii, evaluați prin metode non-tradiționale 

Din dorința de a stimula creativitatea elevilor și de a-i obișnui cu lucrul în echipă, cadrele didactice au ales să renunțe la modalitățile clasice de predare-evaluare. 

Astfel, elevii au fost provocați să pună bazele unor materiale didactice inedite, care să fie utilizate ca materiale auxiliare în cadrul orelor. În realizarea acestor lucrări s-a pus accent pe crearea și dezvoltarea creativității, a lucrului în echipă, a abilităților practice, precum și a narării evenimentelor și descrierii literare a personajelor.

Lucrările elevilor au făcut subiectul unor expoziții amplasate în clasele liceului, ceea ce a permis atât ca acestea să fie vizualizate de toate cadrele didactice, cât și să devină un model pentru celelalte clase din școală.

De asemenea, în perioada suspendării activității cu prezență fizică, elevii au fost antrenați să dezvolte proiecte care să încurajeze lucrul în echipă de la distanță, cum ar fi crearea unor jocuri: de la personaje și probe, până la regulile și premiile jocurilor.

Multiculturalitatea, promovată la Liceul Teoretic Bulgar Hristo Botev din București prin dans

Nu în ultimul rând, ca parte a proiectului ROSE implementat în cadrul liceului, s-a constituit, din dorința de a promova multiculturalitatea, un ansamblu de dansuri tradiționale.

Coordonați de trei cadre didactice, cei 25 de elevi care au acceptat provocarea promovării multiculturalității prin dans au participat, săptămânal, la cursuri și repetiții. Elevii implicați au deprins competențe artistice, au învățat să danseze, au realizat activități fizice benefice pentru dezvoltarea fizică armonioasă, au colaborat și au socializat sub atenta monitorizare a profesorilor coordonatori. 

Roadele muncii lor nu s-au lăsat așteptate: echipa a reprezentat liceul la diferite competiții, concursuri sau manifestări culturale locale, regionale și naționale.

 

Beneficiar: Liceul Teoretic Bulgar Hristo Botev din București

Denumire sub-proiect: „Împreună construim un viitor mai bun”

Acord de grant. nr. SGL/R1/41/27.06.2017