Într-o lume aflată într-o continuă schimbare, o lume în care bunurile și serviciile la care avem acces devin din ce în ce mai diverse, dar în același timp, devin și din ce în ce mai standardizate, ne punem problema dacă, și mai ales cum putem transforma standardizarea dintr-o amenințare într-un atu în viața noastră de zi cu zi. Să luăm exemplul școlii: unul dintre reproșurile aduse sistemului de învățământ este faptul că ia minți și personalități reprezentate prin forme geometrice diverse și le uniformizează. Acest lucru este adevărat până la un punct și util până la altul. Șlefuirea modului în care ne raportăm la societate și ne comportăm în ea este importantă, în caz contrar ne-am lovi propriile „colțuri” de „colțurile” altora; educația poate preveni aceste conflicte și tensiuni. Pe de altă parte, standardizarea este importantă, deoarece ne oferă o bază comună de discuție, iar studenților le oferă un punct similar de plecare. 

Ce oferă universitatea?

Universitatea nu oferă studenților săi doar o bază comună de cunoaștere; pe lângă aceasta, oferă și oportunități de a excela, de a recupera sau de a personaliza experiența educațională prin proiecte și activități realizate chiar de profesorii care la curs identifică nevoile personale, „outside the box” ale studenților și generează apoi contexte care să vină în întâmpinarea acestor nevoi.

Un astfel de proiect este și proiectul ROSE, implementat de Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării din cadrul Universității din București pentru a veni în întâmpinarea nevoilor de îmbunătățire a performanțelor școlare ale studenţilor și studentelor din anul I. Studenții din anul I ai Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării se pot înscrie în proiectul ROSE discutând cu tutorii din cadrul proiectului și completând formularul disponibil pe site-ul facultății. 

ROSE la  Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării a Universității din București

Activitățile proiectului se  desfășoară pe parcursul anilor 2020-2022 și au caracter remedial și de consiliere, constând în:

  • Activități de îndrumare și sprijin (tutorat) realizate de cadre didactice din FJSC;
  • Consiliere profesională și orientare în carieră realizate de cadre didactice din FJSC și de profesioniști din domenii relevante pentru studenții de la specializările Jurnalism, Relații publice sau Publicitate;
  • Activități remediale în privința comunicării pe orizontală și verticală în cadrul FJSC;
  • Workshop-uri realizate de cadre didactice din FJSC și de profesioniști.

 

O astfel de activitate este desfășurată în cadrul proiectului de lect. univ. dr. Anca Anton. Tutoratele pe care le organizează sunt în domeniile Marketing și Relații publice și se adresează studenților în anul I de la cele trei specializări ale FJSC, atât IF, cât și ID. Motivele pentru care studenții participă la aceste tutorate sunt fie pentru a relua în ritm propriu o serie de concepte astfel încât să fie mai bine înțelese, fie pentru a aprofunda și nuanța discuții ca extensie a orelor de curs sau seminar.

Pandemia a influențat ritmul și capacitatea de învățare a studenților, prin urmare adesea sunt necesare activități suplimentare de predare, motivare și implicare a studenților. Tutoratele au în vedere atât ore de interacțiune, cât și învățare asincronă realizată pe baza materialelor pe care le punem la dispoziția studenților și pe care le pot consulta ținând cont de propriul program”, a remarcat lect. univ. dr. Anca Anton.

Schema de Granturi pentru Universități

Beneficiar: Universitatea din București/ Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării

Titlul subproiectului: „Reducerea abandonului studiilor universitare în cadrul Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării”

Acord de grant nr: 261/SGU/NC/II