Povestea ROSE de astăzi ne e adusă de profesor Călin Mihaela, Liceul Tehnologic „Nicolae Titulescu” din Medgidia.

Noi, la Liceul Tehnologic „Nicolae Titulescu” din Medgidia, considerăm că proiectul ROSE îşi găseşte din plin utilitatea. Elevii şi cadrele didactice au acum la dispoziţie echipamente cu care am dotat un cabinet multimedia: o tablă interactivă inteligentă pe care profesorii au folosit-o din plin în cadrul activităţilor remediale, o multifuncţională A3 color pentru a le pregăti elevilor materiale de lucru, laptop pentru orele ţinute în online şi chiar şi un aparat de climatizare pentru a crea condiţii optime în cabinetul nostru.

Mai mult chiar, cu sprijinul Ministerului Educaţiei prin Unitatea de Management a Proiectelor cu Finanţare Exernă (UMPFE), liceul nostru a primit 62 de laptopuri, 57 dintre acestea fiind distribuite elevilor care provin din categorii dezavantajate. Echipamentele şi-au găsit utilitatea în timpul orelor desfăşurate on-line, în condiţii de pandemie. Mai mult, ne-am bucurat că fondurile primite ne-au permis să procurăm echipamente de generaţie recentă, care nu au un efect negativ asupra mediului, datorită eficienţei energetice ridicate şi a riscului scăzut în ceea ce priveşte poluarea.

De asememea, cu fondurile primite am completat fondul de cărţi, am achiziţionat materiale de învăţare şi consumabilele necesare profesorilor şi elevilor în activităţile remediale şi de tutorat organizate pentru a îi ajuta să promoveze la Examenul de Bacalaureat. Elevii au primit şi o gustare în timp ce şi-au îmbunătăţit cunoştinţele pe parcursul acestor ore remediale.

În cadrul proiectului nostru, am organizat pentru 60 de elevi activităţi pedagogice şi de sprijin precum consiliere, îndrumare/coaching, dezvoltare personală a elevilor, dezvoltare a abilităților socio-emoționale.

De-a lungul proiectului, am ţinut să spunem şi comunităţii în care îşi desfăşoară activitatea liceul nostru cum se desfăşoară proiectul nostru şi ce am reuşit să realizăm. Coordonatorul de grant, directorul şcolii, prof. Vasilescu Rodica, a informat opinia publică locală, prin intermediul presei, în cadrul evenimentelor media la care a participat, despre stadiul proiectului şi despre achiziţiile realizate.

Liceul Tehnologic „Nicolae Titulescu” din Medgidia, în anul şcolar 2021 – 2022, se află în anul al patrulea de proiect ROSE. În unitatea noastră de învăţământ, titlul proiectului este „Învaţă azi, câştigă mâine”, având Acord de Grant nr. 693 din 2.10.2018.

Profesor – Călin Mihaela

Liceul Tehnologic ”Nicolae Titulescu” Medgidia, Constanţa

Denumire subproiect: ”Învață azi, câștigă mâine!”

Acord de grant nr. AG693/SGL//RII/02.10.2018