Director Prof. Oprea Nicoleta ne prezintă un capitol din povestea ROSE din Liceul Tehnologic Carsium Hârșova.

Liceul Tehnologic Carsium Hârșova își desfășoară activitatea sub acest nume din anul 2012. În cadrul școlii, învață elevi proveniți din orașul Hârșova, dar și din localitățile limitrofe, care au posibilitatea să obțină la finalul studiilor calificări precum: tehnician în activități economice, tehnician în activități de comerț, comerciant/vânzător, sudor etc. Conducerea liceului este preocupată în mod constant de dezvoltarea motivației elevilor, de îmbunătățirea calității procesului educațional și de includerea elevilor în activități extrașcolare motivante. Aici, la Carsium, considerăm că activitățile extrașcolare și cele remediale sunt deosebit de importante pentru dezvoltarea elevilor, contribuind la dezvoltarea profesională și personală a acestora.

Un exemplu relevant în acest sens este proiectul Împreună pentru un viitor mai bun, derulat în cadrul schemei de grant-uri privind învățământul secundar ROSE, finanțat de Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare. În prezent, Liceul Tehnologic Carsium se află în ultimul an de implementare al proiectului. În tot acest timp, elevii au fost implicați în activități pedagogice și de sprijin, pentru dezvoltarea abilităților socio-emoționale și creșterea motivației pentru educație. De asemenea, în această perioadă, elevii au apreciat că susținerea oferită de liceu s-a tradus în creșterea simei de sine și în reducerea abandonului școlar. Tot prin intermediul acestui proiect, Liceul Tehnologic Carsium a beneficiat de activități de renovare și dotare, dintre care amintim amenajarea unui cabinet multifuncțional și achiziționarea de echipamente IT pentru laboratoarele școlii.

Dorim să mulțumim pe rând elevilor, părinților, profesorilor și tuturor celor implicați în buna desfășurare a proiectului. Sperăm ca, prin puterea exemplului, elevii care au luat parte în activitățile din cadrul proiectului vor deveni modele în comunitățile lor și vor avea o influență pozitivă asupra colegilor, prietenilor sau rudelor mai mici.

Astfel, prin toate aceste activități dar și printr-o nouă atitudine, putem spera la un viitor mai bun educațional.

Director Prof. Oprea Nicoleta

LICEUL TEHNOLOGIC „CARSIUM” HÎRȘOVA, Jud. Constanța

Titlu subproiect: Împreună pentru un viitor mai bun!

Acord de grant nr. SGL/RI/110/27.06.2017