Implicarea autorităților

 Mentor ROSE: Ioan IOJA

În proiectele în care sunteți implicați au fost implicate și autoritățile locale? Dacă da, în ce măsură? Dacă nu, unde simțiți că ar fi fost nevoie de implicarea lor?

În general autoritățile locale s-au implicat  în implementarea proiectelor prin asigurarea condițiilor de întreținere a spațiilor destinate activităților din proiect, asigurarea transportului școlar, informarea comunității despre beneficiile proiectelor.

La AG 612 ( școală vocațională de arte),  există un parteneriat (Proiectul MAGISTER), care se desfășoară de mai mulți ani, cu Direcția de Educație -Turism din cadrul Primăriei Bistrița, pentru susținerea materială a expoziției de atestat profesional a absolvenților claselor a XII-a.

La AG48 un consilier local s-a implicat în activități de  team building și orientare profesională, respectiv a implicat elevii în activități sociale precum donații de Crăciun cu vizită la centre de incluziune/familii care aparțin grupurilor vulnerabile, activități de ecologizare.

Parteneriate cu poliția/ primăria/ medicul de familie/ biblioteca comunală/ biserică (AG53)

Activitățile proiectului dar nu numai sunt foarte susținute de autoritățile locale pentru AG 607,608,609.

Există și unități care nu se bucură de sprijinul comunității locale (AG 605, AG611, AG 616) în ceea ce privește asigurarea transportului elevilor la activități

Au existat parteneriate la nivelul instituțiilor de învățământ superior care derulează proiecte ROSE?

Parteneriat al Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca cu:

  1. În parteneriatul cu Liceul Tehnologic Agricol A. Berinde, Seini, Maramureș (AG 470) în cadrul căruia în anul 2021 un grup de 10 elevi au participat, la activitățile propuse de această universitate, iar in vara acestui an, mai precis în luna iulie un alt grup de elevi vor participa fizic la activitățile propuse de proiectul ROSE USAMV Cluj-Napoca
  2. În parteneriatul cu Liceul Teoretic Bogdan-Vodă (AG 476), USAMV a desfășurat activități din cadrul proiectelor ROSE în  Localitatea Vișeul de Sus, Maramureș
  3. Vizite reciproce cu Liceul Tehnologic Agricol Bistrița (AG 610)

Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Studii Europene parteneriat cu, Liceul Teoretic C.R. Vivu Teaca, Bistrița-Năsăud (AG 605).

În localitatea Valea lui Mihai, Bihor (AG 592),  o fosta elevă a înființat o firma în anul 2021, având ca domeniul de activitate alimentație publică. Demersul ei a fost sprijinit de Consiliul Local al orașului, constituind un bun exemplu pentru alți tineri.

Aveți informații despre rezultate concrete ale beneficiarilor/ proiectelor ROSE în comunități?

Rezultatele la examenul de bacalaureat sunt cele mai vizibile rezultate ale proiectului ROSE (în mai multe școli). De asemenea,  examenele de certificare profesională nivel IV, au ca impact o mai bună profesionalizare a forței de muncă din comunitate.

Comunitatea a influențat într-un anumit mod beneficiarii ROSE? De exemplu, acolo unde ROSE  a sprijinit tinerii să își depășească condiția, comunitatea a continuat acest sprijin sau a insistat ca tinerii să rămână alături de comunitate?

La Liceul Radu Petrescu Prundu Bârgăului, Bistrița-Năsăud (AG 607) autoritățile locale s-au implicat în modernizarea infrastructurii școlare, la nivelul comunei, prin construirea a doua spații destinate susținerii orelor de curs; dotarea tuturor elevilor ( clasele I – XII) cu tablete si laptop-uri pentru profesori, dotarea sălilor de curs cu table interactive ( achiziție prin proiect fonduri europene)

Prin oferta locurilor de muncă în special pentru absolvenții anumitor calificări comunitățile au stimulat inserția pe piața muncii conform calificărilor  Comunitatea a ajutat tinerii să se integreze pe piața muncii, conform calificărilor.

Cunoașteți că există propuneri/recomandări/așteptări de noi activități care să fie în sprijinul tinerilor, similare proiectelor ROSE sau chiar desfășurate ca o continuare a celor existente?

Cadrele didactice vor continua sa organizeze activități remediale și de consiliere profesională chiar dacă se vor încheia proiectul nu vor fi renumerați suplimentar.

 Există propuneri/solicitări ca autoritățile locale să sprijine financiar elevii (abonamente pe mijloacele de transport în comun, pe ruta domiciliu-școală) (AG 605, AG 611, AG616) pentru ca aceștia să participle dirtect la activitățile proiectului.