Implicarea autorităților

 Mentor ROSE: Aurora SAVA

În proiectele în care sunteți implicați au fost implicate și autoritățile locale? Dacă da, în ce măsură? Dacă nu, unde simțiți că ar fi fost nevoie de implicarea lor?

În unele licee autoritățile locale au fost implicate la începutul proiectului, în faza de inițiere, dar pe parcurs nu a mai fost înregistrat nici un punct comun de colaborare decât în anul IV, când s-au achiziționat laptopuri pentru perioada pandemică.

Este nevoie de ajutorul autorităților locale în ce privește asigurarea unei infrastructuri școlare modernizate (în sensul în care, degeaba există  laptopuri moderne dacă rețeaua electrică, veche de 40 de ani, nu suportă efortul energetic decât pentru 30% dintre dispozitivele digitale necesare).

În alte licee am observat participarea în activități comune a unor ONG-uri locale: activități de voluntariat, activități de informare și sensibilizare cu privire la patrimoniul istoric local și dezvoltare urbană, activități de susținere a elevilor cu CES sau aflați în situații speciale de tip: familii monoparentale, părinți divorțați, plasament familial.

În alte licee autoritățile locale s-au implicat și au sprijinit transportul elevilor.

Au existat parteneriate la nivelul instituțiilor de învățământ superior care derulează proiecte ROSE?

Da, au existat parteneriate cu:

Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași/ Facultatea de Design Industrial și Managementul Afacerilor; Universitatea „Al.I. Cuza”, ”Științele Vieții de la Brad”, Iași, Universitatea „Dunărea de Jos”, Galați, Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor, Universitatea Politehnic a București

Aveți informații despre rezultate concrete ale beneficiarilor/ proiectelor ROSE în comunități?

La AG 701 de exemplu: majoritatea absolvenților au intrat în învățământul superior pe specializarea finalizată (Facultățile de arte din Galați dar și din țară: Conservatorul din București, facultatea din Cluj, Iași, Sibiu, etc.). O altă parte dintre aceștia a fost angajată la instituții de profil: Teatrul muzical, Teatrul Dramatic, etc. Unii absolvenți au ales facultăți de profil diferit de cel absolvit (medicină, educație fizică, militar, etc.). Iar o ultimă parte a ales varianta angajării la firme private (design vestimentar, design în industria IT, cabinete de arhitecți, etc.).

La AG 145: aproximativ 80 % dintre absolvenții liceului urmează cursuri universitare în centre precum Galați, Iași, București, Cluj. La sediul unității școlare există o statistică realizată pe baza informațiilor primite direct de la absolvenți sau de la profesorii diriginți.

La liveele tehnologice un procent mic de elevi urmează și studii universitare, o parte dintre ei orientându-se către școlile postliceale.

Comunitatea a influențat într-un anumit mod beneficiarii ROSE? De exemplu, acolo unde ROSE  a sprijinit tinerii să își depășească condiția, comunitatea a continuat acest sprijin sau a insistat ca tinerii să rămână alături de comunitate?

Comunitatea nu manifestă capacitatea de a sprijini, în mod coerent și stimulativ, tinerii absolvenți. Aceștia sunt în postura de ”luptători” și ”căutători” aprigi pentru a răzbate în societatea actuală, orientându-se, mai degrabă, pentru variante din străinătate.

Dar, există și situații, în unele AG-uri, în care am observat că absolvenții au fost sprijiniți prin consiliere cu privire la carieră, redactarea de scrisori de recomandare și caracterizări necesare pentru admiterea la anumite facultăți sau pentru obținerea de burse sociale sau acordarea unor stimulente financiare care să-i ajute să se înscrie și să se întrețină la facultate.

Cunoașteți că există propuneri/recomandări/așteptări de noi activități care să fie în sprijinul tinerilor, similare proiectelor ROSE sau chiar desfășurate ca o continuare a celor existente?

Da: în unele AG-uri s-au făcut demersuri pentru înființarea in anul școlar 2023-2024 de Școli de vară și Ecocluburi pentru dezvoltarea de soluții energetice eficiente.

 

Prof. Aurora SAVA

Mentor, Galați