Cum să facem orele mai atractive, chiar și în online? E una dintre acele întrebări care tot poposește de ceva timp în mintea noastră, a cadrelor didactice.

Cred că fiecare cadru didactic și-a modelat o formulă proprie prin care creează orele în online. Am redat câteva idei pe care le-am integrat, astfel care orele să fie vii, captivante pentru elevii dincolo de sticlă.

Demersul didactic online oferă posibilitatea individualizării și personalizării procesului de învățare. Motivația învățării este susținută prin structurarea materialului informativ (precizări, explicații, exemplificări oferite elevilor spre studiu individual, prezente în secvențe didactice din demersul asincron).

Pentru a face mai atractive lecțiile de literatură și pentru a facilita comprehensiunea textelor literare, am pus la dispoziția elevilor material informativ biobibliogafic, la fiecare lecție nouă. Studiul operelor autorilor canonici din tematica examenului de Bacalaureat este precedat, de fiecare dată, de un material intitulat: Curiozități despre…/Tot ce nu știați despre

Aplicația Classroom este foarte utilă, dispunând de funcția Activitate la curs – Creație – Material, pe care am folosit-o în preambulul lecțiilor de literatură. Stimularea lecturii și a înțelegerii textului literar am realizat-o prin prisma cunoașterii biografiei autorului. Viețile scriitorilor oferă indicii prețioase pentru construirea lecturii, cititorul devenind astfel un confident al scriitorului, depozitarul secretelor lui. În fapt, aceste Materiale destinate demersului asincron de învățare, nu sunt decât secvențe expandate de Captarea atenției atât de necesare motivației pentru învățare.

O altă activitate didactică experimentată în demersul online a fost lectura și relectura unor secvențe semnificative, din operele literare indicate de tematica examenului de Bacalaureat. Exercițiul a fost posibil, datorită secțiunii Biblioteca virtuală, prezentă între cursurile aplicației Classroom. Instant, elevii au putut răsfoi cărțile digitale și, chiar dacă nu au citit integral operele, și-au putut forma o viziune asupra structurii texului și au înțeles noțiuni de teorie literară, aplicate pe text.

Ce am câștigat? Ora de literatură s-a dilatat, profesorul și elevul accesând materiale diverse din mediul virtual într-un timp foarte scurt, iar biblioteca s-a mutat la noi acasă. Ziua Culturii Naționale este un exemplu grăitor, oferindu-ne integrala operei eminesciene într-o singură aplicație. Lipsește însă cel mai important factor mobilizator, care asigură succesul unei acțiuni: interacțiunea umană directă.

Prof. Moscalu Cosmina

Denumirea sub-proiectului: BLUE (BACALAUREAT LEVEL-UP EDUCATION)

Nr. de grant: AG558

Liceul Tehnologic „Ferdinand I” Rm.Vâlcea, judeţul Vâlcea