Director adjunct – prof. Mariana Buciu, Colegiul Național Pedagogic ,,Mircea Scarlat”, Alexandria, Teleorman ne relatează reușita celor 119 (din 123) elevi care au promovat examenul de bacalaureat.

Deși anul școlar 2020-2021 a fost unul atipic, dificil, pentru mulți dintre elevi, an în care cursurile s-au desfășurat aproape numai online, elevii din grupul țintă, navetiști și elevi aparținând altor grupuri dezavantajate, au fost foarte încântați că s-a făcut pregătire suplimentară pentru examenul de bacalaureat în cadrul proiectului ROSE (subproiect BACC-UP = ,,Bacalaureatul la un nivel superior”) și că aceasta s-a desfășurat în format online, date fiind condițiile de navetă, masa de prânz și oboseala acumulată în timpul zilei. Profesorii au fost, de asemenea, încântați pentru că spre deosebire de alți ani, de data aceasta, au fost și plătiți pentru munca suplimentară efectuată, prin proiectul ROSE.

La sfârșitul perioadei de pregătire, absolvenții Rose ne-au mărturisit că datorită orelor de pregătire suplimentară: au depășit multe bariere de învățare, și-au consolidat cunoștințele, și-au dezvoltat substanțial abilitățile practice, abilitățile de comunicare și tehnice, iar pentru toate aceste lucruri le-au mulțumit profesorilor implicați, care le-au fost parteneri de nădejde în procesul învățării, de-a lungul întregului an școlar 2020-2021.

Elevii care au promovat examenul de bacalaureat și datorită orelor ROSE au înțeles că exercițiul constant și serios privind învățarea la disciplinele de examen este cheia succesului școlar. Astfel din cei 123 de elevi din anii terminali participanți la proiectul ROSE și care au susținut examenul de bacalaureat au promovat 119. Patru dintre ei nu au promovat la matematică. Deși pregătirea a presupus un efort suplimentar atât din partea elevilor, cât și a profesorilor, rezultatele obținute au oferit din plin satisfacția muncii, de ambele părți.

Activitățile pedagogice ROSE, ca de altfel întreaga activitate școlară și extrașcolară din liceul nostru, în primul an de proiect s-a desfășurat în conformitate cu motto-ul Colegiului Național Pedagogic ,,Mircea Scarlat” ,,Dăruind vei dobândi”. Succes noii promoții de elevi ROSE și profesorilor lor, în anul școlar 2021-2022, care vor începe pregătirea pentru bacalaureat în luna octombrie!

Director adjunct – prof. Mariana Buciu

Colegiul Național Pedagogic ,,Mircea Scarlat” Alexandria, Teleorman

Denumire subproiect BACC-UP

Acord de grant nr. 852/13.10. 2020