Luna profesorilor ROSE

Creștem prin educație

Cursul Educație interculturală este implementat de Fundația Agenția de Dezvoltare Comunitară Împreună, parte din consorțiul cu ICE, responsabilă de campania de comunicare ROSE.

𝐎𝐛𝐢𝐞𝐜𝐭𝐢𝐯𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐜𝐮𝐫𝐬𝐮𝐥𝐮𝐢 este familiarizarea cadrelor didactice cu informații și strategii din sfera educației interculturale, pentru a dezvolta și implementa abordări didactice care să conducă la creșterea participării școlare a elevilor și la cultivarea unui climat școlar optim, cu impact asupra creșterii performanțelor școlare.

𝐏𝐫𝐢𝐧 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐦𝐞𝐝𝐢𝐮𝐥 𝐜𝐮𝐫𝐬𝐮𝐥𝐮𝐢, principiile educației interculturale precum acceptare, cunoașterea elementelor de istorie și cultură, diversitate, sunt promovate de către profesori în rândul elevilor conducând la îmbunătățirea relațiilor de cooperare și lucru colaborativ, premise pentru stimularea proceselor de învățare.

Ca urmare a urmării cursului, cadrele didactice vor fi capabile să:
· identifice nevoile psihologice ale elevilor, în vederea acceptării diversității și promovării echității;
· identifice nevoile sociale și educaționale ale elevilor, în vederea acceptării diversității și promovării echității;
· conștientizeze importanța adaptării curriculumului în vederea promovării diversității și echității;
· identifice strategii didactice prin care să se crească nivelul motivației și sentimentul de apartenență la grup, indiferent de apartenența etnică, religioasă, culturală;
· realizeze activități integrate, în parteneriat cu reprezentanți ai diferitelor minorități etnice, religioase, culturale etc. pentru promovarea diversității și echității în rândul elevilor.

Cursul de formare continuă se adresează cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, nivel gimnazial și liceal.

Gelu Duminică

Sociolog și director al Fundației Agenția de Dezvoltare Comunitară „Împreună”