Ne este oarecum ușor să scriem despre anul 2021, este ca o privire peste umăr către ceva ce a trecut rapid pe lângă noi, iar acum sperăm să mai păstrăm un pic din starea de fi alături de cineva drag – un întreg an cu zile ce se întindeau în fața noastră pentru a fi trăite, simțite, muncite, valorificate în fapte bune și rezultate. Dacă vi se pare că a trecut repede, și nouă ni se pare la fel. Un an de pandemie care a trecut sub așteptarea continuă că ”se va termina”.

Chiar dacă anul s-a încheiat și a trecut repede, în Proiectul pentru Învățământul Secundar (ROSE) s-au întâmplat multe lucruri și acest număr din buletinul nostru informativ este dedicat privirii retrospective asupra acestui an.

În licee și universități,

au continuat activitățile sub-proiectelor ROSE, fiind active, în prima parte a anului, toate cele 3 runde de granturi. Astfel, au fost în derulare 871 de granturi în licee și 261 în universități.
La finalul anului 2021, 78 de sub-proiecte din liceele care au început activitățile în Runda 1 și-au încheiat perioada contractuală la timp, în timp ce 172 de granturi au optat pentru continuarea proiectelor, dată fiind această posibilitate pentru a recupera perioada pandemiei (2020 și 2021). La finalul lunii decembrie 2021, statistica ROSE licee arată astfel: 793 de granturi sunt în implementare, 177 din Runda 1, 470 din Runda a 2-a și 146 din Runda a 3-a.

Implementarea granturilor, atât la licee, cât și la universități, este sprijinită de monitori care monitorizează și avizează documente necesare pe parcursul derulării activităților, cu precădere aspecte tehnice. La licee, 1 931 de vizite de monitorizare (in situ și online) au avut loc în anul 2021.

Deși activitățile s-au derulat,

au fost și momente grele. A implementa un proiect cu specificul ROSE în perioada pandemiei a constituit o provocare pentru beneficiari. În relație cu aceștia, și monitorii, și mentorii, s-au confruntat cu rezistențe, renunțări, un moral scăzut determinat de impactul pandemiei asupra activităților curente cu elevii, dar și asupra implementării proiectului (activități care nu se pot derula online, supraîncărcarea profesorilor generată de transferul orelor online, situații de neparticipare a elevilor la activitățile școlare și nici la cele oferite de proiect).

Cele mai multe informații despre starea profesorilor și elevilor provin din procesul de mentorat ce însoțește activitățile din granturile ROSE. Un număr de 50 de mentori este alături de licee, respectiv de echipele pedagogice implicate în derularea proiectelor. Fiecare mentor lucrează cu un număr de 8 – 15 licee și desfășoară, pentru fiecare în parte, un număr de 4 vizite/an școlar, dar și un număr de vizite suplimentare în licee care prezintă indicatori ce le situează în zona de alertă. Vizitele sunt online, cu precădere în această perioadă, însă sunt și mentori care, în condițiile restricțiilor pandemice, au reușit vizite in-situ, acestea fiind menționate ca având un impact mai mare.

Ce văd mentorii? Ce ne spune ”terenul”?

Că anul 2021 a fost un an care a întins la maxim răbdarea tuturor. Că lipsa de predictibilitate a solicitat capacitățile de adaptare și de rezistență la stres. Că a traversa o pandemie cu un sistem educațional fragilizat de probleme ce ”rod” la capacitatea de reziliență a profesorilor de ani buni este complicat, mai ales că sisteme educaționale avansate s-au confruntat cu probleme similare de adaptare și de menținere a calității educației la un nivel acceptabil.

Specific, putem enumera problematici precum:

 • disponibilitatea mai redusă a profesorilor pentru a abilita cu competențe noi, considerându-se suprasolicitați;
 •  gradul de participare la activitățile de mentorat a fost mai redus din cauza multiplelor schimbări de situație. Incertitudine în privința variației scenariilor format fizic/format online – planificările activităților de mentorat precum și planificările activităților pedagogice au suferit modificări în funcție de situația pandemică la nivel local;
 • ignorarea mesajelor mentorilor și neimplicarea sau implicarea superficială în procesul de mentorat;
 • starea de dezamăgire a profesorilor că lucrurile se mișcă destul de greu, că efortul unidirecțional nu este răsplătit la adevărata măsură.

Rezultate? Da, mai ales când…

…vine momentul calculelor de după examenul de bacalaureat. Statisticile arată clar diferențe semnificative între liceele ROSE și liceele non-ROSE. Timpul și resursele investite returnează cifre care bucură, motivează și susțin interesul. Proiectele ROSE se întind pe durata a 4 ani, așadar solicită un angajament pe termen lung, răbdare, colaborare și multă implicare din partea directorilor liceelor și a coordonatorilor de grant, dar și din partea echipelor pedagogice angajate în activitățile de proiect.

Cum se procedează? Iată un decalog de bune practici de mentorat care au dat rezultate. Testate în anul 2021, deci, de încredere, întrucât au trecut testul cel mai greu: școala în pandemie:

 1. motivarea cadrelor didactice prin prezentarea rezultatelor obținute ca urmare a implementării sub-proiectului ROSE, atât în vederea implicării în pregătirea elevilor pentru sesiunea II a examenului de bacalaureat, cât și a activităților care vor asigura sustenabilitatea proiectului (pentru liceele care au finalizat sub – proiectul), premisă pentru continuarea dezvoltării serviciilor educaționale furnizate;

 2.  utilizarea resurselor achiziționate prin intermediul sub-proiectului ROSE în activitățile următoare și cele pentru de sustenabilitate;
 3. încurajarea managementului de grant pentru continuarea colaborării cu comunitatea locală în vederea asigurării resurselor suplimentare necesare pentru continuarea activităților după încheierea proiectului, dar și pentru liceele care derulează sub – proiectul;
 4. prezentarea efectelor pozitive ale activităților desfășurate în vederea stimulării atât a cadrelor didactice, cât și a elevilor, pentru participarea la activitățile de pregătire pentru sesiunea II a examenului de bacalaureat; motivarea cadrelor didactice de a identifica/adapta și a include acele metode și instrumente de intervenție pedagogică care să aibă efect pozitiv în creșterea interesului elevilor de participare la orele online;
 5. susținerea emoțională a echipelor pedagogice, valorificând momentele bune ale proiectului, aspectele pozitive, rezultatele și alimentarea optimismului acestora. Organizarea de întâlniri comune de promovare a unor exemple de bune practici și de promovare a unei atitudini pozitive de colaborare între liceele ROSE. Valorizarea activităților realizate de profesori și a ghidurilor ROSE, inclusiv prin oferirea de exemple de bune practici in aplicarea acestora;
 6.  implementarea unor activități didactice stimulative care să contribuie la creșterea gradului de participare la examenul de bacalaureat și de promovare a acestuia;
 7. organizarea unor ateliere de lucru pentru motivarea cadrelor didactice de a proiecta, organiza, realiza activități de pregătire a elevilor pentru participarea la examenul de bacalaureat, sesiunea august 2021;
 8.  analiza, împreună cu echipa pedagogică, a situației existente și intensificarea pregătirii elevilor, pentru atingerea indicatorilor asumați; încurajarea echipelor pedagogice și de implementare pentru (auto-)evaluarea realistă a rezultatelor activităților din anul școlar anterior;
 9. oferirea/realizarea de fișe care conțin diverse tehnici de consiliere profesionala, dar si strategii de motivare pozitivă a elevilor;
 10.  conștientizarea de către cadrele didactice a importanței focalizării pe nevoile elevilor, inclusiv prin participarea la lecții demonstrative.

Și o a 11-a bună practică a decalogului, un bonus – colaborare, coordonare, abordare unitară?:
11. intensificarea colaborării și comunicării între echipa de management a școlii, echipa de proiect și echipa pedagogică, elevi și părinți, mentor si monitor, în scopul unei abordări unitare a implementării și monitorizării activităților, dar și în scopul conștientizării utilității activităților online derulate în cadrul proiectului și creșterii motivației pentru predare-învățare online.

(Presiune) Pentru o școală online de calitate

Chiar dacă e mai complicat, școala merge mai departe. Mai degrabă, învățarea. Examenele au rămas la locul lor, așa că, indiferent de ”vreme”, mentorii, monitorii, echipele pedagogice și colegii din UMPFE și-au pus… atitudinea potrivită și au continuat să facă ceea ce s-a dovedit de succes: perseverență și continuitate.
Cea mai complicată temă este la profesorii care lucrează direct cu elevii, pentru motivarea și pregătirea acestora care să le asigure succesul la examen și continuarea parcursului educațional către universitate. Iată câteva elemente cheie ce rămân priorități în activitățile de mentorat și, mai departe, în activitățile din sălile de clasă:

 • refocalizarea atenției profesorilor pe elevi, implicându-i în procese didactice active, dinamice, în discuții argumentative și activități de lucru în echipă, astfel încât procesul de învățare să devină cuprinzător;
 • reactualizarea rolului profesorului de a îndruma elevii și de a genera o schimbare în atitudinea lor față de învățare și în obținerea de cunoștințe utilizabile;
 • promovarea strategiilor care susțin învățarea colaborativă și centrată pe elev;
 • conștientizarea influenței factorilor intelectuali, emoționali, socio-culturali, motivaționali și curriculari asupra mediului de învățare la clasă, indiferent de modelele de predare (constructiviste sau tradiționale);
 • accentul pe convertirea cunoștințelor în informații practice care sunt de ajutor și au valoare pentru elevi.
 • ghidarea elevilor pentru a fi capabil să atingă obiectivul de învățare,
 • asistarea elevilor în realizarea sarcinilor care depășesc capacitatea acestora.

La final,

ar mai fi de spus că în 2021 a început, mai bine mai târziu decât niciodată, conform unui proverb popular, și campania de informare a proiectului ROSE. Sunt cuprinse multe activități, majoritatea vizibile în anul 2022, ca să aruncăm un metaforic buzdugan spre viitor… devenit prezent între timp. Dar în 2021 am lansat noul site www.rose-edu.ro și noua identitate vizuală ROSE, newsletterul pe care avem bucuria să-l citiți acum, poate ați auzit spoturile radio la Digi FM și în curând ne veți vedea pe ecrane – fie pe telefon, pe paginile de Facebook și Instagram, fie la televizor. Prin țară, în 141 de locații, sunt expuse panourile CREȘTEM PRIN EDUCAȚIE și vă invităm să rămâneți aproape de un proiect frumos și greu, care schimbă, zi de zi, viața a mii de elevi și studenți – proiectul ROSE.

Oana Moșoiu
Coordonator intervenții sistemice

*Articolul a fost elaborat utilizând date și informații din rapoartele de progres ale consorțiului de asistență tehnică Horvath & Partners și ICEBERG