Ambasadori ROSE

prof. Oana Preda

Oana Preda este cadru didactic în învățământul superior din anul 2003 (Universitatea din București și Universitatea din Pitești), formator și formator de formatori din anul 2005 și manager de proiect sau membru în echipe de proiect din 1998 (proiecte educaționale, proiecte culturale, proiecte de tineret, proiecte europene cu finanțare nerambursabilă, s.a.).

De-a lungul celor 19 ani de activitate profesională în educație a fost implicată direct, activ și fără întrerupere în activități educaționale precum: educație formală, educație non formală, educație și formare profesională continuă, educație pe tot parcursul vieții, voluntariat, mentorat, consiliere și orientare profesională, evaluare de competențe, evaluare profesională.

Crede cu tărie în puterea educației de a schimba lumea și este convinsă că atunci când există voință, dorință, implicare și pasiune, corelate cu metodele și instrumentele potrivite, putem avea rezultate reale și chiar peste așteptări, indiferent de tipul de educație sau de beneficiarii educației cu care lucrăm. Acesta este motivul principal pentru care s-a alăturat ca mentor în proiectul ROSE – Schema de granturi pentru licee.

Pe lângă experiența în educație, are o vastă experiență în dezvoltarea și implementarea de proiecte și în aplicarea de metode interactive și inovative la clasă, în mediul organizațional sau în mediul ONG.

Despre activitatea ROSE

M-am alăturat cu bucurie echipei de mentori ROSE și am creat, de-a lungul acestei experiențe, o relație de colaborare deschisă, învățare și comunicare cu toți reprezentanții liceelor din București pe care le mentorez. Îmi place să cred că suntem deja o comunitate, vie, dinamică, interactivă, veselă și unită de dorința de a ne dezvolta împreună: elevi părinți, directori și coordonatori de grant, profesori din echipele pedagogice și mentor.

Consider că exemplele, transferul de bune practici și susținerea directă sunt foarte importante în acest proces, atât pentru profesori, cât și pentru elevi, și că, împreună, putem contribui la punerea în practică a unei abordări creative și inovative, astfel încât performanțele elevilor să fie îmbunătățite și efectele să fie vizibile și tangibile, atât prin creșterea gradului de promovabilitate la examenul de bacalaureat și accesul la instituțiile de învățământ superior, cât și prin implicarea elevilor și a profesorilor în procesul de învățare durabilă (în sens real și concret).