Ambasadori ROSE

 Prof. Cristescu Nina

• Univ. „A.I.Cuza” Iași- Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației – 1998 ( Pedagogie);
• 1998 – 2010 – Înv.special (prof.educație specială, prof.psihopedagog, prof. itinerant);
• profesor consilier scolar la CJRAE Iași din 2010;
• gradul didactic I în 2020;

• Mobilități Erasmus + în Spania, Granada (aprilie 2021, Liceul Tehnologic Tg.Frumos) ; Italia (septembrie 2021 , Soverato : „CES cu sucCES”,pentru profesori); Școala Gimnazială „G.Ibrăileanu ” , Erasmus + pe problematica prevenirii abandonului școlar (Turcia, Italia, Spania, Portugalia);

• Cursuri de perfecționare , dintre care, cele mai recente : CRED – Educație socială, Managementul clasei de elevi, Managementul situațiilor de criză educațională, Management educativ participativ, Consilierea și evaluarea în carieră a elevilor.

Despre activitatea ROSE

Proiectul ROSE din 2018 și până în prezent:
-consiliere psihopedagogică doar pentru clasele a XI-a, anual;
– tabăra ROSE cu elevii claselor IX-XII, Muncelul de Sus, jud.Iași, 2022 (coordonator).

„În proiectul ROSE am lucrat cu elevii claselor a XI-a pe teme ca: imaginea / stima de sine, managementul invățării și al timpului liber, planul de carieră, realizarea unui CV și a unei scrisori de motivație / intenție pentru angajare, cum mă prezint la interviul de angajare . Elevii au manifestat interes și curiozitate pentru aceste teme. Finalitatea orelor de consiliere psihopedagogică : îmbunătățirea performanțelor pentru materiile de la bacalaureat și creșterea motivației pentru învățare.”