Ambasadori ROSE

 Prof. Camelia-Mirela PETRUȚ

Camelia-Mirela Petruț este absolventă a Universității „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Biologie, Geografie și Geologie, masterandă a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, secția Management educaţional. A parcurs numeroase programe de formare continuă din domenii diverse, precum: management, comunicare, strategii didactice, dificultăți de învățare, curriculum, evaluare, calitate, TIC, managementul proiectelor, etc.

Este profesoară de biologie, cu gradul didactic I și director la Liceul Teoretic „O.C.Tăslăuanu” Toplița, județul Harghita. În 2006 a primit din partea Ministrului Educației Diploma și Premiul „Gheorghe Lazăr” clasa a III-a, pentru merite deosebite în activitatea la catedră și rezultate remarcabile obținute în formarea și educarea tinerilor.

Deține o experiență didactică și managerială vastă, fiind și metodist, mentor, tutor, facilitator, formator, membru al grupurilor de lucru pentru elaborarea subiectelor de bacalaureat, expert în elaborarea itemilor de evaluare la biologie, expert în corpul de control ai ministrului, expert în management educațional, membru în corpul profesorilor evaluatori, etc.

Despre activitatea ROSE

„În vara anului 2016, în plină vacanță, aflând despre oportunitatea granturilor ROSE, am decis împreună cu echipa managerială că, deși elevii liceului teoretic la care sunt director obțin rezultate bune la examenele de final de ciclu, merită să aplicăm! Fiind selectați în prima rundă, am parcurs etapele de consultare cu comunitatea școlară și locală, am constituit grupul de lucru și am coordonat scrierea propunerii de proiect, dorind să venim în sprijinul elevilor din grupuri vulnerabile (provenind din mediul rural, cu părinți plecați la muncă în străinătate, mai puțin motivați și/sau susținuți de familie, cu dificultăți de învățare, care necesitau activități remediale).

Activitățile incluse în subproiectul OCTRR=Onestitate, Competență, Tranziție-Reușită prin Remediere, s-au bucurat de interesul elevilor, au vizat sporirea motivației, au inclus remediere pentru disciplinele de bacalaureat, dar și activități de consiliere vocațională, consiliere de grup emoțională, workshopuri, ateliere de lucru, activități extracurriculare de tip sportiv, excursii, vizite de studiu, vizite de documentare, atât în format fizic, cât mai ales în perioada pandemiei, în care vulnerabilitățile s-au înmulțit.

Rezonez cu tot ceea ce este de folos tinerilor, mă implic și îmi doresc să contribui la formarea lor, pe toate planurile, nu doar ca profesor de biologie, ci mai ales prin activități educative, proiecte, voluntariat, acțiuni caritabile, etc.
Sunt preocupată de starea de bine a întregii comunități școlare, îmi doresc un climat calm, cald, empatic, în care să avem rădarea de-a ne asculta unii pe ceilalți, de-a-i observa pe cei vulnerabili, pe cei care au nevoie de sprijin, de ajutor, de o mână întinsă, de o vorbă bună, de o încurajare.

Mă simt norocoasă pentru că fac parte dintr-o comunitate în care oamenii sunt atenți, implicați, dornici să ajute, am parte de colegi minunați, foarte bine pregătiți profesional, buni pedagogi, iar elevii noștri sunt interesați de propria formare, motivați, serioși, cu dorința de autodezvoltare. De asemenea, sunt recunoscătoare părinților elevilor pentru sprijinul necondiționat, majoritatea fiindu-ne parteneri reali în demersul educativ.
Sunt optimistă și cred cu tărie în puterea exemplului personal!”