Ambasadori ROSE

 Prof. Aurel BORCESCU

Borcescu Aurel, licențiat în chimie (Universitatea din București – Facultatea de chimie) este profesor, gradul didactic I, implicat de peste 20 de ani în proiecte educaționale, sociale, comunitare, sau de ocupare.

A făcut parte din primii experți în educație care au sprijinit implementarea activităților din Proiectul PHARE „Acces la Educație pentru Grupuri Dezavantajate“
– Ministerul Educației (2003-2010).

A fost membru al Unității de Implementare a Proiectului Proiectul PHARE „Acces la Educație pentru Grupuri Dezavantajate“ – 2008-2010 (responsabil pentru formarea și activitatea mediatorilor școlari și pentru dezvoltare comunitară)

A oferit sprijin la realizarea Studiului de impact, inițiat de Ministerul Educației, în cadrul proiectului Evaluare de Impact și Diseminarea Rezultatelor Programelor PHARE „Acces la Educație pentru Grupuri Dezavantajate“.

Este mentor în cadrul Proiectului “Romanian Secondary Education Project” (ROSE) – Ministerul Educației și colaborează, astfel, cu peste 200 de directori și profesori din 23 de licee ROSE din municipiul București.

Despre activitatea ROSE

„Cu echipele de coordonare și cele pedagogice din cele 23 de licee ROSE am o relație de respect, comunicare directă, sprijin și învățare reciprocă.
Toate activitățile desfășurate în cadrul procesului de mentorat sunt construite astfel încât să dezvolt, să consolidez și să fac să funcționeze cât mai bine echipele pedagogice la nivelul fiecărui liceu ROSE. Lucrez cu cadre didactice implicate, dedicate profesiei și care an de an au obținut rezultate tot mai bune cu elevii. Sunt importante nu numai cele cantitative care descriu procente de participare sau promovabilitate, cât și rezultatele calitative care sunt apreciate mai puțin de statisticieni, cele care descriu atitudini, comportamente, procese de comunicare, abordare, rezolvare de situații etc.”