Ambasadori ROSE

 Baitanciuc Dorel, consilier școlar

Baitanciuc Dorel, consilier școlar
40 de ani de carieră neîntreruptă în învățământ, dintre care 10 ani la catedră 30 în calitate de consilier școlar la CJRAE Botoșani , formator și mentor. Pe parcursul carierei dedicate optimizării procesului educațional, îmbunătățirii culturii organizaționale și eficientizării managementului școlar, a colaborat cu:
– SC Europoject Expert Group SRL (servicii de mentorat cu cadrele didactice în cadrul proiectului ” Integrarea tehnologiei moderne în activitatea de predare-învăţare-evaluare centrată pe elev”);
– ARACIP (formator consilier în cadrul proiectului strategic “Sprijin pentru unităţile şcolare în implementarea manualului de evaluare internă a calităţii educaţiei” (ID 55668);
– Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile – FDSC (formator în cadrul programului de formare continuă ”Abilități de viață în contextul dezvoltării durabile);
– Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă din cadrul Ministerului Educaţiei – UMPFE (formator în cadrul programului de dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin activităţi de mentorat, din cadrul proiectului pentru invățămâmtul rural – PIR)” destinat cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar din cadrul programului „Dezvoltarea Profesională a Cadrelor Didactice prin activităţi de mentorat” ;
– Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (program de formare a liderilor Naționali FSLI la nivel național);
– Ministerul Culturii (formator în 3 stagii de formare ”Comunicarea în relațiile publice, cu directori de cămine culturale din întreaga țară);
– Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Institutul de Ştiinte ale Educaţiei și Centre for British Teachers (Formator de formatori regionali de directori din regiunea de N-E în cadrul proiectului ”Management și finanțare”);

– Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița, Inspectoratul Școlar Județean Arad și Inspectoratul Școlar Județean Botoșani (coordonator operațional formare în proiectul ”Școala românească – mediu incuiziv – SRMI).

Despre activitatea ROSE

La aproape 70 de ani continui să muncesc pe tărâmul educației și cred în capacitatea oamenilor școlii de a realiza performanță chiar în condiții de multicriză: sanitară, economică, financiară, morală. Când spun performanță nu mă refer doar la performanța academică. Uneori, să faci un copil să zâmbească, să-și dorească să vină la școală, să-și exprime cu dezinvoltură ideile, talentul, curiozitățile, sau să aibă un comportament dezirabil social poate însemna o performanță, în condițiile prăbușirii sistemului de valori al comunității din care face parte. Mă străduiesc să redau încrederea oamenilor școlii în ei înșiși, și prin ei încrederea comunității în școală, pentru că, ”dacă educație nu e nimic, nu e!”