Mentorii ROSE în exercițiu: susținere și ghidare pentru sesiunea a II-a de bacalaureat

Aşa cum ne-au obişnuit deja, pe perioada vacanței de vară a anului școlar 2020 – 2021, mentorii ROSE au fost activi şi au continuat să ofere suport echipelor pedagogice pe care le au în coordonare. Liceele au primit, cu precădere, din partea mentorilor, susţinerea necesară pentru participarea elevilor la sesiunea a II-a a examenului de bacalaureat, atât a elevilor din grupul țintă, cât și a elevilor liceului (serie curentă și serii precedente).

În monitorizarea activităților pedagogice s-a urmărit utilizarea ghidurilor ROSE ca resursă în vederea îmbunătățirii rezultatelor învățării şi s-au adunat date pentru proiectarea realizării analizei eficienței activităților pedagogice derulate în anul școlar 2020 – 2021 în vederea fundamentării proiectării acestora, inclusiv prin fructificarea analizei feedback-ului elevilor privind activitatea profesorilor.

ACTIVITĂȚI de PREGĂTIRE și ÎNCURAJAREA UNUI MINDSET SĂNĂTOS

Concret, mentorii ROSE au lucrat cu profesorii pentru a-i stimula pe elevi să participe la activitățile de pregătire pentru sesiunea a II-a a examenului de bacalaureat, folosind diverse metode de încurajare a participării elevilor, metode care s-au constituit în planuri de acţiune pentru cadrele didactice. Mentorii au fost alături de profesori în realizarea proiectării, organizării, implementării și evaluării activităților pedagogice, cu focalizare pe activitățile de pregătire a elevilor pentru susținerea examenului de bacalaureat.

De asemenea, mentorii au continuat să susţină utilizarea metodelor de personalizare a învățării, evaluarea nevoilor elevilor şi proiectarea și implementarea experiențelor didactice. Aceste intervenții se focalizează, în principal, pe golurile în învățare – ce știe elevul și ce ar trebui să știe pentru a progresa în învățare – ale fiecărui elev sau grupuri de elevi, verificarea înțelegerii pe tot parcursul activității pedagogice și la sfârșit, sesiuni scurte axate pe un obiectiv de învățare și evaluarea învățării.

Prin activitatea lor mentorii ROSE susţin adaptarea experiențelor de învățare la nevoile elevilor, utilizarea de resurse educaționale adecvate experiențelor de învățare parcurse, realizarea de intervenții focalizate, modul de abordare a evaluării elevilor și de utilizare a rezultatelor acesteia.