Pandemia a depășit granița a doi ani școlari, suntem în al treilea an școlar și ea continuă să întrerupă învățarea, să ceară schimbare în educație, să rămână o provocare pentru elevi și profesori și de ce nu pentru decidenți și părinți deopotrivă. Suntem în fața unei schimbări de paradigmă educațională și, în același timp, în fața unor provocări financiare enorme, datorate unui cumul de crize ce concurează, precum criza sanitară, climatică, de mediu, a locurilor de muncă, energetică, a transporturilor și lista continuă. Cu toate acestea, un efect pe termen lung pe care poate nu îl simțim imediat va fi generat de criza din educație și cea legată de competențe.

Pandemia nu a generat provocări noi în sistemul educațional românesc ci le-a amplificat, în sensul în care inegalitățile din educație s-au adâncit, numărul copiilor și tinerilor din afara școlii a crescut, relevanța față de o piață a muncii în permanentă schimbare a scăzut, ca și bugetul alocat educației. Închiderea școlilor cauzată de criza COVID-19 a pus presiune pe sistemul de educație și estimăm un regres al învățării, o creștere a abandonului și părăsirii timpurii a școlii, mai ales în rândul celor mai vulnerabili dintre elevi, dar și o rată a analfabetismului funcțional mai mare cu zece la sută. Banca Mondială estimează că în absența unor politici eficiente în educație, ne așteptăm ca absolvenții de liceu din România să câștige cu 9.000 de dolari mai puțin din munca pe care o vor depune pe parcursul vieții, din cauza pierderilor de învățare generate de pandemia COVID-19. Această valoare este mult mai mare pentru cei săraci și vulnerabili, care au suferit o pierdere de învățare mai mare și, prin urmare, vor resimți o reducere mai mare a veniturilor lor viitoare.

ROSE are ca scop creșterea numărului de elevi ce trec de examenul de bacalaureat, merg la universitate și sunt sprijiniți în primii ani. ROSE se implementează în principal prin alocarea de granturi liceelor și universităților pentru activități remediale, de consiliere, activități extracurriculare, programe de vară, centre de învățare și furnizarea de echipamente. În momentul închiderii școlilor, o parte din activități s-au mutat online, precum știm, foarte abrupt și cu provocări imense legate de cunoștințele despre acest format, dar mai ales cu lipsa echipamentelor necesare pentru a asigura continuitate în procesul de învățare.

De ce ROSE este un proiect mai actual ca oricând? ROSE a alocat aproximativ 40 milioane de euro către laptopuri atribuite cu prioritate celor vulnerabili, table interactive pentru ca profesorii să poată îmbunătăți practicile din clasă și echipamente audio-video pentru învățământul hibrid. Aceste investiții rezolvă doar problema accesului, celealte provocări au nevoie de specialiști, de echipe și de însușirea unor valori prin comportamente care demonstrează colaborare, perseverență și creativitate pentru a atinge rezultatele asumate. Acest proiect are mentori, facilitatori, echipe de management și de profesori, are suporteri în ecosistemul educațional, care au reușit în măsura posibilităților să îl implementeze.

Ce ar trebui să se întâmple în continuare?

Poate că e momentul ca România să măsoare pierderile de învățare pe care le-au acumulat elevii în timpul pandemiei și să asigure o recuperare a învățării într-un ritm mai accelerat. Granturile sunt suficiente pentru a acoperi acțiunile de la nivelul școlilor, respectiv universităților, dar trebuie cuplate cu activități la nivel sistemic. Aceste acțiuni trebuie integrate, și trebuie în primul rând să fie în sprijinul profesorilor: de un profesor talentat depind în principal rezultatele unui elev. Pentru a veni în sprijinul profesorilor se impune o reforma curriculară, o instruire consistentă a profesorilor inclusiv prin mentorat și coaching, un sprijin mai mare prin mai mult personal administrativ care să preia din sarcini, o regândire a evaluării astfel încât examenul de bacalaureat să devină o evaluare standardizată și comparabilă de la un an la altul. Echipa ROSE va încerca prin proiect să asigure mentorat, formarea cadrelor didactice și a directorilor, un exercițiu de evaluare și un program remedial de calitate.

Alina Sava
Senior education specialist în cadrul Băncii Mondiale